Od šivanja zaščitnih mask do nesebične pomoči najbolj ranljivim

l_254665_1

Aktivnosti Občinskega štaba civilne zaščite Mežica (OŠCZ), ki so se začele izvajati še pred razglasitvijo epidemije (12. 3. 2020 od 16. ure dalje), so pri spopadanju z novim koronavirusom obsegale predvsem zagotavljanje varnosti, organizacijo vseh potrebnih aktivnosti ter preverjanje načrtov delovanja sil za Zaščito, reševanje in pomoč.

Izvajali so jih: Igor Pšeničnik, poveljnik OŠCZ Mežica, Nenad Donau, univ. dipl. var., spec., zunanji strokovni sodelavec za ZiR Občine Mežica, član OŠCZ Mežica, Klavdijo Čapelnik, poveljnik PGD Mežica, član štaba OŠCZ Mežica in pripadnik CZ Mežica Milivoj Mauko.

V tem času je OŠCZ zagotovil del potrebne zaščitne opreme, sredstvo za razkuževanje Ekocid, rokavice za potrebe PGD Mežica, saj so lahko v primeru intervencije gasilcev na terenu, prisotni tudi okuženi s koronavirusom, ki lahko okužijo gasilce. PGD Mežica je zagotavljalo zaščitno opremo tudi po svojih ‘kanalih’. Pripravljen je bil protokol dostopa v prostore PGD Mežica in ravnanje operativnih gasilcev PGD Mežica, v primeru intervencij.

Aktivacija državnega načrta Zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

13. 3. 2020 je bil aktiviran državni načrt Zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh Verzija 1.0, št. 84200-1/2016/5, z dne 11. 2. 2016. Izveden je bil delni sklic OŠCZ, ki je začel z izvajanjem operativnih nalog določenih z načrti Zaščite reševanja in pomoči (ZRP) v Občini Mežica.

Izvajale se naloge na področjih: zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem, osebna in vzajemna zaščita. Gre za zagotavljanje nujne zdravstvene oskrbe ljudi in živali; nastanitev in oskrbo zbolelih in ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami; zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture; pravilno ravnanje z odpadki in odplakami, pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki.

Pomoč ranljivim skupinam in aktivnosti na humanitarnem področju

Za pomoč starejšim, invalidnim in bolnim, ki si sami ne morejo organizirati nakupa nujnih življenjskih potrebščin in zdravil, oziroma se tem ne morejo oskrbeti sami in nimajo svojcev ali drugih, ki bi jih med epidemijo lahko oskrbeli; za pomoč osebam, ki nujno potrebujejo tovrstno pomoč zaradi izolacije zaradi bolezni, samoizolacije zaradi kroničnih bolezni samoizolacije, ker spadajo v rizično skupino starejših, je bila na področju Občine Mežica organizirana enotna številka, namenjena sprejemanju klicev za najnujnejšo dostavo hrane, zdravil in higienskih pripomočkov.

Za organizacijo prevozov oseb, ki potrebujejo prevoz do zdravnika je bila vzpostavljena telefonska štvilka: kontaktna oseba: Na spletni strani Občine Mežica sta bili objavljeni kontaktni številki OŠCZ, na kateri so lahko občani, ki so potrebovali pomoč, poklicali 24/7. Objavljen je bil elektronski naslov: civilna.zascita@mezica.si.

Operativne aktivnosti na humanitarnem področju so izvajali: OORK Mežica; Franja Peter, Janja Gosnik; izvajalka pomoči na domu: Mateja Forštner; župnijska Karitas Mežica: Andreja Atelšek.

OORK Mežica je dne 26.03. 2020 prejela donirano hrano s strani OŠ Mežica, katero je razdelila ranljivim skupinam prebivalstva. Dne 6. 4. je OORK Mežica prejela donacijo živil s strani CŠOD OE Peca. Dne 31. 3. in 17. 4. 2020, je razdeljevala pakete humanitarne pomoči prebivalcem Mežice. Razdeljenih je bilo 56 paketov.

Za potrebe nakupa živil je bil odprt poseben transakcijski račun na katerega je bilo zbranih 1020 evrov. Posamezni donatorji so prispevali živila oziroma pakete z dobrotami slovenskih kmetij.

Župnijska Karitas Mežica, je dne 7. 4. in 8. 4. 2020 na svojem razdelilnem mestu razdeljevala pakete humanitarne pomoči: Razdeljenih je bilo 145 paketov.

Sistem zaščite in reševanja v Občini Mežica je bil pripravljen

Sistem zaščite, reševanja in pomoči se je v Občini Mežica začel vzpostavljati leta 2012. Sistem se od tedaj stalno nadgrajuje in dopolnjuje. Obremenitev posameznih struktur je smiselna le v obsegu, kot je potrebno. Uporabljeno je bilo načelo postopnosti. Izveden je bil delni sklic OŠCZ. Glede na dinamiko in obseg širjenja epidemije koronavirusa COVID-19, 24-urnih dežurstev OŠCZ niso vzpostavili. Delovali so glede na potrebe na terenu. Vodenje je po linijsko- štabni organizacijski strukturi. Člani OŠCZ, pripadniki, poverjeniki in prostovoljci, so bili uporabljeni postopno. V primeru, če bi bilo potrebno povečati intenzivnost delovanja ali obseg delovanja, so bili pripravljeni.

Gasilci PGD Mežica so bili na operativnem nivoju v pripravljenosti za delovanje v svoji osnovni dejavnosti, gasilstvu. V skladu s smernicami poveljstva Gasilske Zveze Slovenije in glede na vrsto aktivnosti, ki so jih izvajali, jih v operativno delovanje niso angažirali. Za zaščitna sredstva gasilcev je bilo sorazmerno dobro poskrbljeno. (200 kosov zaščitnih mask za enkratno uporabo, razkužilo Ekocid, zaščitne kombinezone Tyvek® DuPont). OŠCZ je že v prvih dneh po razglasitvi epidemiji začel z zbiranjem zaščitne opreme. Zanašali so se predvsem na lastno iznajdljivost in niso čakali na dobave iz blagovnih rezerv. Trudili so se pridobiti čim več zaščitne opreme, bili so proaktivni, delovali so samozaščitno. S poveljniki OŠCZ sosednjih občin (Črna na Koroškem, Prevalje, Ravne na Koroškem), so dobro sodelovali, izmenjevali izkušnje in dobre prakse.

Prostovoljke so šivale zaščitne maske

Šivilje prostovoljke so začele šivati zaščitne pralne maske za večkratno uporabo. Skupino 11 prostovoljk za krojenje blaga so sestavljale:

Tanja Bivšek, Polonca Bivšek, Nada Bivšek, Mateja Korasa, Danica Novotnik, Anita Oderlap, Nevenka Sedovšek, Mateja Zorman, Viktorija Kolar Avberšek, Bernarda Vačun, Tanja Kralj.

Krojenje pralnih zaščitnih mask

Skupino 19 šivilj prostovoljk pa so sestavljale:

Mateja Smrtnik, Klavdija Hribernik, Anica Hribernik, Suzana Kumer, Urška Podovšovnik, Monika Šumah, Marjeta Repotočnik, Jožica Petrič, Anka Kavtičnik, Tina Skuk, Gordana Potočnik, Nataša Ivartnik, Jasna Jezernik, Nataša Naglič Pušnik, Darja Mislovič, Anica Pušnik, Suzana Brlek, Štefka Miklavc, Anica Perklič.

Šivanje pralnih zaščitnih mask

Za usklajevanje dela, dobavo repro-materiala za izdelavo pralnih zaščitnih mask in prevoz zaščitnih pralnih mask na zbirno mesto je bil zadolžen Davorin Mori, član OŠCZ Mežica.

OŠCZ Mežica je objavil javni poziv za zbiranje blaga za izdelavo pralnih zaščitnih mask. Občani Mežice so se pozivu prijazno odzvali in z njihovo pomočjo, so uspeli zbrati dovolj blaga za izdelavo pralnih zaščitnih mask.

Skupino 24 prostovoljnih raznašalk in raznašalcev zaščitnih pralnih mask CZ Mežica so sestavljali:

Darko Plevnik, Irma Makuc, Tomaž Kunc, Jože Petak,Simon Arl, Primož Doler, Robi Polovšak, Boris Blagotinšek, Jože Lešnik, Milivoj Mauko, Špela Žuran, Aleksander Stanta, Dejan Krebl, Roman Abraham, Anton Pesjak, Franc Dorič, Borut Bruder, David Grum, Bojan Iršič, Boštjan Ipavic, Darja Gerdej, Zijad Nakić, Aleksander Jamnik, Alojz Peršak (p.d. Pušnik).

Pomoč pri pakiranju zaščitnih pralnih mask so nudile delavke občinske uprave Občine Mežica.

Viri: Igor Pšeničnik, poveljnik OŠCZ Mežica,
Nenad Donau, univ.dipl.var.,spec. MSyI, član OŠCZ

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.