Search
Close this search box.

Od danes višji otroški dodatki in državne štipendije. Skrajšuje se obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca

Z današnjim dnem se za 4,9 odstotka zvišujejo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, tako za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca ter subvencijo malice in kosila. Prav tako bodo višji otroški dodatki in državne štipendije.

Zneski se zvišujejo zaradi rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Prejemnikom transferjev zaradi uskladitev ni treba oddajati nove vloge.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo od danes 1104,33 evra povprečno mesečno na osebo, najvišji otroški dodatek pa bo znašal 147,35 evra na mesec.

Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91 evra na družinskega člana. Najvišji osnovni znesek državne štipendije pa bo znašal 204 evre.

S 1. aprilom pa se bodo zvišale tudi dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ustrezno zviša. Zvišali se bodo tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.

Nove meje dohodkov za letne pravice je določila odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022, nove zneske in odstotke uskladitev transferjev posameznikom in gospodinjstev pa sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom.

Skrajšuje se obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca

Z današnjim dnem se skrajšuje obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem letu. Enako bo veljalo za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti.

Novo ureditev določata noveli zakonov o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju, ki ju je DZ sprejel 26. januarja.

Spremembe je pripravila skupina poslancev s prvopodpisanim Markom Bandellijem (SAB), ki je ob potrjevanju novel v DZ spomnil, da delodajalci, samostojni podjetniki, obrtniki, kmetje in samozaposleni v kulturi že vrsto let pozivajo k spremembi veljavne zakonodaje. Z njihovo uveljavitvijo se bo po njegovih besedah zmanjšalo prekarno delo, izboljšal položaj samozaposlenih, finančno razbremenilo gospodarstvo in pozitivno vplivalo na njegovo konkurenčnost.

Bandelli je priznal, da se bodo izdatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za izplačilo bolniških nadomestil povečali, a, kot je dodal, bodo lahko dolgoročne finančne posledice novele zakona celo manjše. Izboljšano zdravstveno stanje samozaposlenih lahko na dolgi rok pomeni manjšo obremenitev zdravstvene blagajne, je pojasnil.

Vlada je v mnenju glede predlaganih rešitev zapisala, da jih ne podpira, toda po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveta Uršiča jim s strokovnega vidika ni mogoče nasprotovati. “Z vidika delavca ne prinaša bistvenih sprememb,” je dejal ob potrjevanju novel v DZ. Obseg pravice delavca do nadomestila plače se namreč v primeru upravičene odsotnosti z dela ne spreminja.

Dogodki