Search
Close this search box.

Obvestilo: Takojšen umik iz industrijske cone Dobja vas

Občina Ravne obvešča občanke in občane, takoj umaknejo avto ali premične stvari iz industrijske cone Dobja vas.

Pred industrijsko cono Dobja vas je zajedlo približno 15 metrov brežine, lokacija Rentaj me.

Meža bo kmalu prestopila bregove.

Če imate kakšna vozila ali karkoli premičnega v coni, raje čimprej vse iz previdnosti umaknite.

Vir: Občina Ravne

Dogodki

Občina Ravne obvešča občanke in občane, takoj umaknejo avto ali premične stvari iz industrijske cone Dobja vas.