Search
Close this search box.

Občinska proslava ob dnevu invalidov: Invalidi potrebujejo več podpore s strani skupnosti

Društvo paraplegikov Koroške je ob mednarodnem dnevu invalidov pripravilo proslavo. V Kulturnem domu v Slovenj Gradcu sta zbrane nagovorila predsednik Društva paraplegikov Koroške Damjan Hovnik in župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Pozdravni nagovor pa je ob tej priložnosti na Koroško poslal tudi poslanec v državnem zboru Dušan Stojanovič.

Damjan Hovnik, predsednik Društva paraplegikov Koroške,  je spomnil, da je Organizacija združenih narodov 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov. »Invalidi včasih potrebujemo več podpore s strani skupnosti. Da dosežemo enake življenjske pogoje kot ostali državljani. Na takšno podporo ne smemo nikoli gledati kot na privilegij. To je človekova pravica,« je rekel Damjan Hovnik.

»S projektom ‘Občina po meri invalidov’ smo bližje uresničitvi vizije , da imamo tudi invalidi pravico živeti polno življenje, seveda pa projekt ni prijazen le do invalidnih oseb. Odprava arhitektonskih ovir ne olajša vsakdana le invalidom, pač pa tudi starejšim občanom, mamicam z otroškimi vozički ter drugim,« je izjavil predsednik Društva paraplegikov Koroške.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Kluger je spomnil, da je lokalna skupnost sprejela več strateških dokumentov, ki so vodilo za izboljšanje bivanjskih pogojev, za odpravo arhitektonskih in drugih ovir, vse za omogočanje neodvisnega življenja invalidov. Tilen Klugler je dejal: »Invalidom poskušamo omogočiti kar se da dostojno življenje v naši mestni občini. Ravno zaradi tega smo oblikovali Svet za invalide, ki je posvetovalno telo preko katerega se sliši glas organizacij. Prav je, da se te organizacije obrnejo na nas, da opozorijo na vse morebitne težave pri njihovi mobilnosti. Naša obveza pa je, da vse to slišimo in implementiramo v okolje.«

Usmeritve in zaveze ne ostajajo le na papirju, saj jih Mestna občina tudi udejanja na primer pri gradnjo bazenskega kompleksa Aqualatio, ki je dostopen tudi gibalno oviranim osebam, pri prenovi ulic, ki so po novem opremljene s taktilnimi oznakami pri urejanju klančin, gradnji dvigal, urejanju namenskih parkirni mest in še bi lahko naštevali.

Dušan Stojanovič, poslanec v državnem zboru, je v nagovoru opozoril, da je vključenost invalidov v družbo bistveni pogoj za dejansko uveljavitev spoštovanja človekovih pravic, trajnostni razvoj ter mir in varnost. »Zavzemanje za uresničevanje pravic invalidov ni zgolj stvar pravičnosti, temveč je tudi naložba v skupno prihodnost. Tudi zato izbira teme letošnjega svetovnega dne invalidov ni naključna: »Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta«. Kajti novi izzivi zahtevajo inovativnost pri upravljanju z razpoložljivimi viri. Kompleksne in medsebojno povezane krize, s katerimi se danes sooča človeštvo, vključno s šoki, ki so posledica pandemije COVID-19, vojne v Ukrajini in drugod po svetu, prelomnice v podnebnem smislu, predstavljajo humanitarne izzive brez primere, pa tudi grožnje za svetovni obstoj in ohranitev civilizacijskih dosežkov,« je zapisal Dušan Stojanovič.

Mestni občini Slovenj Gradec se je zahvalil za skrb in prizadevanja na področju obravnave invalidske problematike. Vsem invalidom in osebam, ki so vpete v delo z invalidi in invalidskimi organizacijami se je zahvalil za požrtvovalnost in predanost ter ob svetovnem dnevu invalidov zažele, »da bi čim več ljudi prepoznalo pomen ozaveščanja in skrbi, ne le za invalide, temveč za vse ranljive in pomoči potrebne skupine naših sodržavljank in sodržavljanov«.V kulturnem programu so nastopili: Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, Društvo Sožitje, Zavod Risa in igralka Metka Pavšič. Program je vodila Janja Gašper, tolmačica je bila Darja Fišer

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Več iz istega kraja

Društvo paraplegikov Koroške je ob mednarodnem dnevu invalidov pripravilo proslavo. V Kulturnem domu v Slovenj Gradcu sta zbrane nagovorila predsednik Društva paraplegikov Koroške Damjan Hovnik in župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler. Pozdravni nagovor pa je ob tej priložnosti na Koroško poslal tudi poslanec v državnem zboru Dušan Stojanovič.