Search
Close this search box.

Občina Ravne na Koroškem uspešna na JR s projektom Doživljajski park narave Uršlja gora

Občina Ravne na Koroškem, s smelim in odlično zastavljenim projektom Doživljajski park narave Uršlja gora, uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Območje posega v projektu, ki so ga poimenovali Doživljajski park narave Uršlja gora, je bilo v letu 2022 skozi poglobljene analize, izvedene v okviru priprave Strategije razvoja in trženja turizma v občini Ravne na Koroškem za obdobje 2023-2030, prepoznano kot območje z velikim potencialom za razvoj gospodarske panoge turizma.

Posamezne turistične lokacije na zaokroženem geografskem območju, ki ga želi občina s projektom turistično reaktivirati, (na primer Rimski vrelec – Ivarčko jezero – Spominski muzej Prežihovega Voranca) infrastrukturno trenutno niso ustrezno povezane v celoto, ki bi bila enostavno dostopna, informacijsko podprta in bi omogočala kakovostno doživljanje narave ter aktivnosti v naravi. Med pomembnimi cilji, ki jih zasleduje izvedba naravnega parka pod Uršljo goro, je podpreti prizadevanja zainteresiranih in čim širšega nabora lokalnih ponudnikov za skladen turistični razvoj območja, z vlaganji v javno turistično infrastrukturo, naravne in kulturne znamenitosti.

Temeljni namen je povezati območje z ureditvijo skupne turistične infrastrukture kot celote, ki bo enostavno dostopna za vse obiskovalce ter ki bo vsem obiskovalcem omogočala bolj kakovostno doživetje destinacije, z ustreznimi označevalnimi in informacijskimi tablami ter digitalno podprtimi interpretacijskimi vsebinami, s tem pa omogočiti tudi čimbolj kakovostno bivanje domačega prebivalstva.

Občina Ravne na Koroškem je že v postopku pridobivanja okoljskega znaka Slovenia green in že vrsto let napore vlaga v trajnostne rešitve mobilnosti (sistem Picikl, izvajanje projekta ETM, podpora gibanju in participacija v Zeleni shemi), ki jih želimo implementirati tudi na tem področju. S principom digitalizacije vsebin bomo ponudili obiskovalcem Kotelj, Podgore in Preškega vrha možnost poučnega raziskovanja in navigiranja po destinaciji, od centra Kotelj, Rimskega vrelca, Ivarčkega jezera, vse do parkirišča pred Spominskim muzejem Prežihovega Voranca. Dodatno bodo na celotnem krožno povezanem območju (modra črta na zemljevidu) nameščene usmerjevalne table, ki bodo obiskovalcem pomagale k lažji navigaciji v prostoru ter označevalne table za lokalne turistične ponudnike in lokalne kmetije. Spremljevalne vsebine na tablah bodo podprte s QR kodami, ki bodo obiskovalcem omogočale dostop do bogatejših, interaktivnih multimedijskih vsebin ter poglobljeno spoznavanje bodisi naravne bodisi kulturne dediščine območja.

Predvidena je tudi ureditev lokacij turističnih znamenitosti v lasti Občine Ravne na Koroškem, in sicer z ureditvijo okolice, namestitvijo novih ali zamenjavo obstoječih klopi ter namestitvijo novih označevalnih tabel ter za izboljšavo turistične ponudbe z butičnimi, z naravno dediščino in poudarkom na naravi in zdravju zastavljenimi produkti, kot so: motorični park Uršlja gora (sestavljenega iz različnih motoričnih ogrodij), pot vode in zdravilnih energij, možnost za gozdni piknikdoživetje Prežihovega »Pekla«, predstavitev arheološke dediščine turških šanc, učno-interpretacijske točke naravne dediščine ter digitalno interpretacijo naravne in kulturne dediščine (ko sta Spominski muzej Prežihovega Voranca in Vorančeva pot, Koroška kulturna transverzala).

Na 19 mestu med 58 prejemniki sredstev ministrstva je tudi Občina Ravne na Koroškem, ki bo za projekt vreden 245.081,95 (brez DDV), z upravičenimi stroški v višini 196.065,56 (z DDV), iz Načrta za okrevanje in odpornost prejela delno financiranje v višini 156.852,44 €, kar predstavlja skoraj 53 % celotne investicije.

Projekt se bo izvajal v letih 2024 in 2025.

Bravo in čestitke!

Vir: ravne.si

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
mihi
mihi
11 mesecev nazaj

Gozdna učna pot smo rekli včasih temu. A bo kak park plac za avtodome tud?

Dogodki

Občina Ravne na Koroškem, s smelim in odlično zastavljenim projektom Doživljajski park narave Uršlja gora, uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.