Search
Close this search box.

Občina Prevalje razpisuje javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora na Športnem igrišču Ugasle peči za opravljanje gostinske dejavnosti

Občina Prevalje razpisuje javno zbiranje ponudb za oddaja v najem poslovnih prostorov najugodnejšemu ponudniku za izvajanje gostinske dejavnosti v lokalu na Športnem parku Ugasle peči, na naslovu Ugasle peči 1, Prevalje.

Predmet zajema poslovni prostor, ki obsega:

  • gostinski lokal v velikosti cca. 36 m2
  • pomožni objekt v velikosti cca. 50 m2,
  • moško in žensko toaleto v velikosti 20 m2,
  • letni vrt v velikosti cca. 250 m2,
  • zelenico pred objektom, namenjena za otroška igrala, v velikosti 100 m2,
  • pet parkirnih mest v velikosti 70 m2 in

V najem ne sodi oprema v lokalu.

Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.

V lokalu lahko najemnik opravlja gostinsko dejavnost.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za določen čas za obdobje 4 let, in sicer od 01.11.2023 do 31.10.2027.

Izhodiščna najemnina gostinskega obrata znaša 553,67 EUR na mesec (brez DDV).

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek 08.08.2023 ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Prevalje, na naslovu Trg 2a, Prevalje.

Dodatne informacije v zvezi z zbiranjem ponudb lahko pridobite v casu uradnih ur (ponedeljek od 7.30. ure do 10.30 ure in od 11.30 do 15.00, sreda od 7.30 do 10.30 in od 11.30 do 17.00, petek od 7.30. do 10.30 in od 11.30 do 13.00) na tel. st. 02 87 46 116 ali 02 87 46 134 ali obcina@prevalje.si.

Več informacij o zbiranju ponudb najdete TUKAJ.

Vir: Občina Prevalje

Občina Prevalje razpisuje javno zbiranje ponudb za oddaja v najem poslovnih prostorov najugodnejšemu ponudniku za izvajanje gostinske dejavnosti v lokalu na Športnem parku Ugasle peči, na naslovu Ugasle peči 1, Prevalje.