Ob občinskih v Mežici v načrtu tudi za več milijonov državnih vlaganj

Svetniki Občine Mežica so minuli teden s potrditvijo letošnjega rekordnega, več kot 5,5 milijona evrov vrednega proračuna dali zeleno luč za izvedbo več pomembnih naložb. Med drugim se začenja obnova pokopališča, občina pa bo precej namenila tudi za drugo infrastrukturo. V načrtu imajo tudi za več milijonov evrov državnih naložb.

Okoli polovico letošnjega proračuna mežiške občine bo ta namenila za naložbe. Med večje spadajo vlaganja v cestno infrastrukturo, za kar bo občina namenila okoli 800.000 evrov. Med drugim bo zgradila dovozno cesto proti vrtcu, načrtovana je preplastitev ceste v Podkraju proti kmetiji Grauf ter sanacija cest na Lom in Breg. Sredstva za preplastitve javnih makadamskih površin v občini so deloma tudi iz programa okoljske sanacije Zgornje Mežiške doline.

Občina načrtuje tudi dokončanje izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v Mežici, dokončanje izgradnje meteorne kanalizacije na Stržovem ter izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na Malgajevi ulici, je za STA pojasnil direktor občinske uprave Občine Mežica Blaž Šaloven.

Med pomembnejše naložbe spada začetek večletne fazne obnove in ureditve pokopališča Mirje. Na občini si želijo, da bi z vlaganji, ki so po predračunih ocenjena na okoli 1,5 milijona evrov, celovito prenovili pokopališče in ga uredili glede na današnje potrebe v zvezi s pokopi. Letos načrtujejo ureditev prostora za raztros pepela, ki ga zdaj ni, in nekaj drugih infrastrukturnih prenov. Vsa vlaganja bodo potekala v glavnem znotraj obstoječe velikosti pokopališča, s katerim sicer upravlja Komunala Mežica.

Občina letos načrtuje tudi obnovo otroškega igrišča v atriju med bloki na Leški cesti, za kar bodo med drugim kupili nova igrala, ter nadaljevanje sanacije in obnove otroškega igrišča pri vrtcu. Tam je predvidena tudi zamenjava zemljine in položitev novih travnih površin.

Občina bo letos sredstva namenila tudi za izgradnjo odseka kolesarske poti od Orešnikovega do Roblekovega mostu, naložbo pa bo sofinancirala tudi direkcije za infrastrukturo. Zgrajen odsek bo del nastajajoče kolesarske poti po Mežiški dolini.

Ko gre za državne naložbe, direkcija za vode po že izvedenih podobnih vlaganjih na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje nadaljuje vlaganja v protipoplavno zaščito ob Meži. Na območju Mežice načrtujejo ureditev brežin in izgradnjo novega Roblekovega mostu v vrednosti okoli tri milijone evrov, dela pa bi se lahko začela v jeseni, je dejal Šaloven.

Načrte za vlaganja v državno cestno omrežje na območju Mežice ima tudi direkcija za infrastrukturo. Kot so tam pojasnili za STA, v zvezi z načrtovano ureditvijo ceste skozi središče Mežice potekajo odkupi potrebnih zemljišč za izgradnjo manjkajočih pločnikov ter načrtovanih krožnih križišč. Investicija je po projektantskem predračunu ocenjena na okoli 6,5 milijona evrov, sofinancirala jo bo tudi občina. Izvedba je predvidena v jeseni, če bodo pridobili vsa potrebna zemljišča.

Glede ureditve Podjunske ceste pa so na direkciji pojasnili, da bo v dogovoru z občino najprej urejen začetni del ceste v dolžini 165 metrov, za kar je že izdelan projekt za izvedbo. V sklopu teh del bo obnovljena cesta ter zgrajeni pločniki, naložba pa je ocenjena na okoli pol milijona evrov. Tudi izvedba teh del je predvidena letos, takoj po pridobitvi potrebnih zemljišč.