Novih okužb s COVID-19 ne beležimo

Po podatkih, ki jih je objavil NIJZ v spodnjem izpisu prikazujemo število opravljenih testiranj in število prijavljenih primerov okužb s COVID-19 v Sloveniji do vključno 20. 5. 2020.

74.228opravljenih testov 1
1.478pozitivnih testov 2
1.468potrjenih primerov (648 moških, 820 žensk)
18aktivnih primerov (ocena) 3
0novih primerov v preteklem dnevu
303potrjeni primeri med zdravstvenimi delavci in sodelavci 4
460potrjenih primerov v domovih starejših občanov (od tega 323 med oskrbovanci)
VIR: NIJZ

Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja.


V Sloveniji smo prvi primer okužbe potrdili 4. 3. 2020. V nadaljevanju so prikazani epidemiološki podatki o spremljanju okužb COVID-19 v Sloveniji.

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 20. 5. 2020

VIR: NIJZ

Skupno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 20. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 20. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po statističnih regijah bivanja do vključno 20. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 20. 5. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 v posamezni občini do vključno 20. 5. 2020 je na voljo na naslednji povezavi.

Do vključno 20. 5. 2020 je umrlo 106 oseb5. V nadaljevanju je prikazano število umrlih po spolu in starostnih skupinah ter po občinah bivanja.

Število umrlih po spolu in starostnih skupinah do vključno 20. 5. 2020

Število umrlih v posamezni občini do vključno 20. 5. 2020 je na voljo na naslednji povezavi.6

Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.


Všteti so opravljeni laboratorijski testi v okviru rutinskega testiranja in Nacionalne raziskave COVID-19. Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljana.

Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, pet oseb pa je testiranje opravilo v tujini.

3 Za izračun ocene aktivno okuženih uporabljamo metodologijo ECDC, upoštevamo skupno število novih primerov v zadnjih 14 dnevih (umrle iz ocene izključimo). Metodologija ECDC je navedena v ECDC Rapid Risk Assessement (dostopno na: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf  ) »The 14-day incidence of reported COVID-19 cases in the EU/EEA and UK, providing an estimate of the prevalence of active cases in the population«.  ECDC podatke o skupnem številu novih primerov v zadnjih 14 dneh oziroma 14-dnevno kumulativno število prijavljenih primerov COVID-19 (na 100 000 prebivalcev) prikazuje po državah po svetu. Podatki so dostopni na njihovi spletni strani na: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. Gre za epidemiološki kazalnik s katerim skušamo opredeliti koliko je v določeni populaciji (državi) takšnih primerov, ki so še kužni in imajo potencial širjenja bolezni. Gre za oceno, ki temelji na predpostavki, da je zbolela oseba kužna od 7 do 12 dni v zmernih primerih in v povprečju do dva tedna v hudih primerih obolenja COVID-19.

4 Ne glede na to, kje so se okužili.

5 V statistiko umrlih oseb štejemo uradne prijave smrti, ki so prispele na NIJZ do konca preteklega dne.

6 Vključene so občine s primerom smrti.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije