Search
Close this search box.

Nova predsednica ZDUS je Zdenka Jan, funkcijo podpredsednika prevzema Željko Kljajić

Dravograjčan Željko Kljajić, ki je sicer tudi predsednik Koroške PZDU, je postal eden izmed dveh novih podpredsednikov ZDUS - Zveze društev upokojencev Slovenije. Iskrene čestitke!

V veliki sejni sobi ZPIZ so v ponedeljek, 19. junija 2023 potekale volitve novega vodstva krovne upokojenske organizacije, za mandatno obdobje 2023 – 2027. Volilnemu Zboru članov je predsedovala
mag. Silva Koželj. Za mesto predsednika so se potegovali štirje kandidati: Zdenka Jan, predsednica pokrajinske ZDU Celje, Mag. Rosvita Svenšek, predsednica strokovnega sveta ZDUS, Mag. Romana Fišer in Ivan Bitenc, slednja je predlagala Pokrajinska zveza Zgornjega Podravja.

Po uvodnih besedah dozdajšnjega predsednika Janeza Sušnika, je delovno predsedstvo pričelo z delom. Prisotni so poslušali poročilo za minulo mandatno obdobje, ki ga je podal Janez Sušnik, prisluhnili so poročilu predsednika Nadzornega odbora ZDUS Franca Lobnika in poročilu predsednika Častnega razsodišča ZDUS , Ivana Pibra.

Silva Koželj je nato pred mikrofon pozvala predsednico Komisije za kadrovske, mandatne in statutarne zadeve, Karolino Vido Rozman, ki je predstavila celoten kandidacijski postopek, nato pa so v kratki samopredstavitvi spregovorili še kandidati. Rozmanova je nato razglasila razrešnico dosedanjemu vodstvu in dobrih dvajset minut je na ZDUS vladalo brezvladje. V »paketu« je bilo izvoljeno tudi novo Častno razsodišče in nov Nadzorni odbor. Sledil je poziv Članom Zbora (24 – tim z glasovalno pravico) , ki so oddali svoj glas na tajnih volitvah. Volilna komisija ni imela pretirano zahtevnega dela in po slabih desetih minutah je predsednica komisije objavila rezultate: Ivan Bitenc – 0 glasov, Mag. Romana Fišer 3 glasove, Mag. Rosvita Svenšek 9 glasov in Zdenka Jan 12 glasov.

Zveza društev upokojencev Slovenije je tako po 8 letih znova dobila predsednico, aktualno predsednico Celjske PZDU Zdenko Jan, ki je bila po razglasitvi volilnega izida vidno presenečena, saj je bržčas pričakovala vsaj drugi krog, ki pa se tokrat ni zgodil.

Volilni zbor je za novi podpredsedniški mesti , saj je v skladu s Statutom prenehal mandat tudi obema podpredsednicama Jožici Puhar in Veri Pečnik, izvolil dva nova podpredsednika. Prvi je Željko Kljajić, predsednik Koroške PZDU, drugi pa Stanko Kranvogel, predsednik DU Voličina iz PZDU Zgornje Podravje. Ob 14. uri je bila na ZDUS, na Kebetovi ulici 9 že primopredaja poslov, in novo vodstvo Zveze je že od tega trenutka dalje prevzelo vodenje najštevilčnejše upokojenske organizacije pri nas.

Vir: Črt Kanoni, odnosi z javnostjo ZDUS

Dogodki

Dravograjčan Željko Kljajić, ki je sicer tudi predsednik Koroške PZDU, je postal eden izmed dveh novih podpredsednikov ZDUS - Zveze društev upokojencev Slovenije. Iskrene čestitke!