Nepravilno odmetavanje snega vas bo stalo 1000 evrov

Ste med tistimi, ki plužijo ali odmečejo sneg s svojih dovozov kar na sredino ceste. Nikar ne počnite več tega, saj vas lahko drago stane. Odmetavanje snega na cesto namreč ni dovoljeno in je kaznivo.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Koroške so v zadnjem času opazili več kršitev odmetavanja snega na javne ceste. Zato so dali v javnost obvestilo, s katerim želijo vse občane koroških občin opomniti, da je to prepovedano in pozvati k pravilnemu odstranjevanju snega.

Odmetavanja snega na javne ceste ni dovoljeno in ga prepoveduje Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 46/2015, 10/2018), ki v 3. alineji 5. točke 2. odstavka 5. člena določa, da je na cestišču javne ceste prepovedano odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe. Zimsko službo pa izvaja pooblaščeni izvajalec. Globa za tako kršitev je 1000 evrov.

»Inšpektorji opozarjamo vse občane, da je metanje snega na ceste prepovedano, saj to povzroča neposredno nevarnost za vse udeležence v prometu,« so še zapisali.

Pa še nekaj dodatnih opozoril, ki veljajo za večino občin:

  • Prepovedano je metati sneg na vozišča (ceste) in pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike in cestne jarke, ki odvajajo vodo, zasipati hidrante, prometne znake, oglasne deske ipd.
  • Na strehah morajo biti pritrjeni snegolovi. Poškodovane snegolove, žlebove in odtočne cevi na zgradbah so dolžni lastniki sproti popravljati.
  • Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na pločniku postaviti znak za nevarnost. Sneg z dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki so za to določena.

 

Vir: Občina Mislinja, Uradni list RS

 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije