Search
Close this search box.

Najmanjša prijaznost pozitivno spreminja svet

Na Ravnah na Koroškem deluje Območno združenje RK Mežiške doline, ki zajema vse krajevne organizacije od Črne na Koroškem do Raven na Koroškem. Vsaka po svojih najboljših močeh pomaga občankam in občanom, ne le z materialnimi dobrinami, ampak tudi s pozornostjo in obiskih na domovih, ki pomenijo veliko več kot le hrano.

Mednarodna organizacija Rdečega križa je bila ustanovljena leta 1863 v Ženevi. V Sloveniji deluje od leta 1944. Osnovno poslanstvo Rdečega križa Slovenije je: s pomočjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Deluje v skladu s sedmimi načeli: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. V lokalnih okoljih spremljajo življenje ljudi in aktivno reagirajo na stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši. Zagotavljajo spoštovanje človeka in nagovarjajo ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski. V organizaciji in med ljudmi spodbujajo in gradijo čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih.

Skrb za sočloveka obsega včasih le telefonski pogovor, dobro besedo in misel na nekoga, da ne pozabimo na stisko ljudi in opazimo človeka, ki ne tarna, ampak si želi in potrebuje le bližino in nekaj pozornosti.

Aktivisti želijo s svojo dobronamernostjo predvsem pomagati ljudem v stiski. Življenje je včasih kruto, zato imajo potrebne izkušnje, s pomočjo katerih ugotovijo, kdo pomoč najbolj potrebuje.

Vsaka krajevna organizacija RK deluje kot ena velika humanitarna ekipa. Vedno prisluhnejo pomoči potrebnim in jim pomagajo s pomočjo požrtvovalnih aktivistov.

Območno združenje RK Mežiške doline si prizadeva, da bi k sodelovanju vključili tudi mlade, zato naše delo aktivneje predstavijo že v osnovni in srednji šoli, ter s tem krepijo  humanitarnost mladih.

Krovna organizacije Območnega združenja Mežiške doline že vrsto let sledi svojemu poslanstvu. V letu 2022 so izvedli naslednje aktivnosti: razdelili so več kot 21 ton hrane, organizirali srečanje krvodajalcev, ki so kri darovali 50x in več, organizirali so letovanje otrok: zdravstveno  in socialno letovanje, izvedli so plačila položnic v višini 9.000 evrov, organizirali so srečanje starostnikov, starih 80 let in več, vsako leto med mlade člane RK sprejmejo osnovnošolce 3. razredov, ob koncu leta zberejo prostovoljne prispevke za koledarje, ki so namenjeni za nakup hrane ter plačevanje položnic za najrevnejše, izvajajo tečaje in izpite za prvo pomoč.

Občine, podjetja in občani s svojimi prispevki pomagajo, da aktivisti lahko uresničujejo program dela RK, za kar se jim iskreno zahvaljujejo.

Njihovo vodilo je, da bi med ljudmi spodbujali in gradili čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih, ter jim pomagali s svojimi največjimi močmi. V njihovih vrstah je vedno prostor za ljudi, ki so pripravljeni pomagati pomoči potrebnim. Hvaležni so vsem, ki se razdajajo in namenjajo svoj prosti čas humanitarnim aktivnostim.

Vir: Predsednica RD Slovenije Območnega združenja Mežiške doline, Magdalena Piko

Dogodki

Na Ravnah na Koroškem deluje Območno združenje RK Mežiške doline, ki zajema vse krajevne organizacije od Črne na Koroškem do Raven na Koroškem. Vsaka po svojih najboljših močeh pomaga občankam in občanom, ne le z materialnimi dobrinami, ampak tudi s pozornostjo in obiskih na domovih, ki pomenijo veliko več kot le hrano.