Search
Close this search box.

»NA STIČIŠČU TREH DOLIN«

LAS Mislinjske in Dravske doline je prijavitelj skupnega projekta območja LAS Mislinjske in Dravske doline, ki ga partnerji Občina Dravograd, Javni zavod Dravit, Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu, Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi in Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž pri Dravogradu izvajajo na celotnem območju LAS Mislinjske in Dravske doline. Resorno ministrstvo je s Pogodbo o sofinanciranju operacije upravičencem odobrilo nepovratna sredstva v višini 102.563,17 EUR. Projekt se izvaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014 - 2020), za Evropski sklad za regionalni razvoj (Sklad ESRR).
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«

Predmet investicije je bila celovita obnova večnamenskega krajevnega doma v Šentjanžu pri Dravogradu. V okviru 1. faze obnove dvorane Doma borcev Šentjanž so se v celoti obnovile električne inštalacije, izvedla se je nova osvetlitev, na novo se je izdelal strop dvorane in položil nov parket. Zamenjalo se je tudi vso stavbno pohištvo v dvorani (dvorana je dobila večja okna in sicer takšna, kot so bila na prvotni stavbi), na novo se je uredil vhod v dvorano in namestili novi radiatorji. Prav tako je dvorana pridobila na kakovosti akustike, izdelan je bil elaborat akustike, v skladu z ugotovitvami so bile nameščene akustične obloge. Obnovljen večnamenski dom bo s tem postal večnamenski prostor za druženje in manjše dogodke, ki bodo posredno prispevali k razvoju turizma v kraju, saj je lokacija investicije v neposredni bližini kolesarske steze »Štrekna«, ki se kasneje naveže na »Dravsko kolesarsko pot« in skupaj povezujeta celotno območje LAS Mislinjske in Dravske doline. Novo obnovljen prostor bo  s tem postal bolj privlačen  za druženje in manjše dogodke, ki bodo prispevali k razvoju turizma.

V okviru operacije je bila načrtovana pestra paleta dogodkov, srečanj in animacijskih delavnic, ki so jih v skupni organizaciji izvedli partnerji projekta:

 • Slavnostna seja ob 120. obletnici PGD Šentjanž pri Dravogradu  je potekala dne,  19. 11. 2022;
 • Srečanje pobratenih gasilskih društev v organizaciji PGD Šentjanž pri Dravogradu je potekalo dne,  4.3.2023;
 • Kviz gasilske mladine koroške regije v organizaciji PGD Šentjanž pri Dravogradu je potekal dne, 25.3.2023;
 • Slovesna predaja novega gasilskega vozila PGD Šentjanž pri Dravogradu, je potekala dne 26. 6. 2023;
 • Skupna predstavitev PGD Radlje in PGD Šmartno – in izvedba skupne vaje, je potekala dne,  30. 6. 2023;
 • Vaja gašenja in reševanja iz kmetijsko – gospodarskega objekta, v kateri sta sodelovali mešani operativni ekipi, (v organizaciji PGD Radlje ob Dravi) je potekala dne, 28.6.2023 in
 • Vaja gašenja in reševanja iz kmetijsko – gospodarskega objekta, v kateri sta sodelovali mešani operativni ekipi, (v organizaciji PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu) je potekala dne, 29.6.2023.

V okviru operacije so bili izvedeni tudi številni animacijski dogodki in delavnice v organizaciji Javnega zavoda Dravit:

 • Srečanje starostnikov v organizaciji Javnega zavoda Dravit v sodelovanju z OŠ Šentjanž pri Dravogradu, je potekalo dne, 24. 3. 2023;
 • Območno srečanje folklornih skupin Koroške, v organizaciji Javnega zavoda Dravit Koroške je potekalo, dne 5. 5. 2023;
 • Pohod in okrogla miza o diabetesu v organizaciji Javnega zavoda Dravit v sodelovanju z Zdravstvenim domom Dravograd,  Društvom upokojencev Dravograd, Društvom diabetikov Dravograd Polžki, Društvom invalidov Dravograd in Društvom varno aktivnih poti Dravograd, je potekalo dne, 18. 5. 2023;
 • Občina – Zdravo mesto:prikaz vadbe 1000 gibov, v organizaciji Javnega zavoda Dravit v sodelovanju z Zdravstvenim domom Dravograd,  Društvom upokojencev Dravograd, Društvom diabetikov Dravograd Polžki, Društvom invalidov Dravograd in Društvom varno aktivnih poti Dravograd, je potekalo dne, 18. 5. 2023;
 • Območno srečanje odraslih gledaliških skupin je potekalo dne, 15. 6. 2023.

 Skupna vrednost operacije z DDV znaša 155.589,11 EUR, upravičeni stroški znašajo 128.203,96 EUR,  od tega je sofinanciranega deleža 102.563,17 EUR. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Predviden zaključek operacije je 30. 8. 2023.

Obnovljen Dom borcev Šentjanž pri Dravogradu, Foto: Občina Dravograd

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.«

Naročnik oglasa je Mestna občina Slovenj Gradec

2 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
Js Osebno
Js Osebno
7 mesecev nazaj

Kaj pomeni LAS?

LAS Mislinjske in Dravske doline je prijavitelj skupnega projekta območja LAS Mislinjske in Dravske doline, ki ga partnerji Občina Dravograd, Javni zavod Dravit, Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu, Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi in Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž pri Dravogradu izvajajo na celotnem območju LAS Mislinjske in Dravske doline. Resorno ministrstvo je s Pogodbo o sofinanciranju operacije upravičencem odobrilo nepovratna sredstva v višini 102.563,17 EUR. Projekt se izvaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014 - 2020), za Evropski sklad za regionalni razvoj (Sklad ESRR).