Search
Close this search box.

Na Ravnah v uporabo predali prenovljeno lokalno cesto Obretan-Španar (FOTO)

Torek, 28. junij 2022 je bil za krajanke in krajane Stražišča praznični dan, saj so se tudi uradno razveselili zaključka pomembnega projekta Občine Ravne na Koroškem, in sicer prenove in rekonstrukcije lokalne ceste »Obretan-Španar«.

Prenova je zajemala razširitev cestišča in zamenjavo spodnjega ustroja. V popisu del je med drugim zakoličba, rušenje in rezkanje obstoječega asfalta, strojno in ročno rušenje jaškov in prepustov, sekanje grmovja in dreves, ruvanje panjev, zemeljska dela – strojni in ročni izkopi, nasipe, zasipe, drenaže, vgrajevanje tamponskega materiala, odvodnjavanje z jaški in prepusti, oprema cesta s prometno signalizacijo in trije oporni zidovi. Vse našteto je investitorja – Občino Ravne na Koroškem stalo 445.759,11 EUR z DDV.

Niveleta urejene ceste je mestoma na nivoju obstoječe, kjer so geomehanske preiskave potrdile homogeno in nosilno podlago, pa se je nova niveleta nadvišala. Robovi obnovljene lokalne ceste so urejeni z enostranskimi, polmetrskimi gramoznimi bankinami in asfaltnimi muldami. Urejeni so cestni priključki, razširjeno vozišče.

Preglednost in varnost 1.535 m dolge pomembne žilnice se je z večjo širino vozišča, delnim nadvišanjem vozišča, blažjimi nakloni brežin, glede na računsko hitrost 40 km/h bistveno izboljšala. Vsi predvideni cestni, hišni, travniški in gozdni priključki so se uredili, nova oz. podaljšana je varovalna ograja v skupni dolžini 236 m.

Z izvedeno rekonstrukcijo ceste od kmetije Obretan do kmetije Španar so zagotovljeni boljši pogoji za varnost v cestnem prometu.

Cesta Obretan-Španar je pomembna povezava v naši občini, saj tudi sicer povezuje oz. vključuje dva ožja dela lokalne skupnosti Četrtno skupnost Trg in Krajevno skupnost Strojnska Reka. Zbrane sta nagovorili obe predsednici Maja Ocepek, ki je pozdravila posodabljanje vitalne infrastrukture in Silva Ban, ki je ob otvoritvi povedala, da se na Ravnah v zadnjem času veliko gradi. Nekateri projekti so v načrtovanju, nekateri v fazi izvedbe, nekaj investicij pa je tudi končanih. Med njimi tudi rekonstrukcija ceste, ki je za krajanke in krajane Stražišča izjemno pomembna, saj nosi ime po dveh kmetijah, ki jih siva pot združuje. »Cesta je uresničitev želja in potreb po boljšem in predvsem varnejšem življenju domačinov in vseh nas, ki uporabljamo to cesto«. Ob zaključku projekta se je Predsednica KS Strojnska Reka še zahvalila vodstvu občine, še posebej županu, pa tudi izvajalcem del ter domačinom za strpnost v času gradnje.

Tudi župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je se zahvalil in pohvalil vse sodelujoče pri omenjenem projektu. »Ponovno smo dokazali, kaj je možno narediti s skupnim sodelovanjem. Nova cesta pa dokazuje, kako se spremeni tudi kraj, ko je projekt dokončan.« V nadaljevanju je župan spregovoril še o nekaterih načrtih in nujnih investicijah na tem delu občine. Vsekakor pa je ob novi cesti, kot so se strinjali prisotni, največje zadovoljstvo vseh gradnja dolgo pričakovanega projekta, 12-oddelčnega vrtca na Ravnah na Koroškem pri OŠ Prežihovega Voranca, ki lepo napreduje in bo za vse ožje dele lokalne skupnosti bistvenega pomena. Župan je zaključil z naslednjimi besedami: »Številni pravijo, da je napredek tam, kjer so gradbeni stroji. In naše Ravne so že nekaj časa eno samo gradbišče«.

Za prizadevnost ob obnovi ceste so se županu in izvajalcem del (Izvajalec po pogodbi je bilo podjetje VOC Celje d. o. o., podizvajalec MKB Robert Brezovnik s. p. Izvajalec strokovnega nadzora je Dražen Topić s. p., projektno dokumentacijo je izdelal BOM-MOČKA d. o. o., geomehansko poročilo pa dr. Matej Rozman s. p.) zahvalili tudi krajani in jim čestitali za opravljeno delo.

Otvoritveno slovesnost so s pesmijo pospremili Iva in Urban iz Glasbenega direndaja in s harmoniko Blaž Potočnik, člani KS Strojnska Reka pa so skupaj s kmetijami pripravili tudi kopico domačih dobrot.
Vsem uporabnikom želimo, da jih bo cesta varno in dolgo vodila po vseh poteh.

Fotogalerija

Vir: MO Ravne na Koroškem

Dogodki

Torek, 28. junij 2022 je bil za krajanke in krajane Stražišča praznični dan, saj so se tudi uradno razveselili zaključka pomembnega projekta Občine Ravne na Koroškem, in sicer prenove in rekonstrukcije lokalne ceste »Obretan-Španar«.