Search
Close this search box.

Na Ravnah so zasadili šest dreves ostrolistnega javorja, ker jim je mar za zelene Ravne

Na Ravnah na Koroškem so zasadili 6 dreves ostrolistnega javorja. Prosijo za skrbno ravnanje in pomoč pri ohranjanju zelenja, saj jim je mar za zelene Ravne.

Ob Srednji šoli Ravne so na Ravnah na Koroškem s pomočjo in na podlagi strokovnega mnenja drevesnice Omorika zasadili 6 novih dreves ostrolistnega javorja (Acer platanoides Emerald Queen).

Na Ravnah se trudijo z ohranjevanjem dreves, posebej tistih, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi obseg. Drevesa so v mestu dragocena, saj proizvajajo kisik, porabljajo CO2, dušijo hrup, dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo ozračje, zmanjšujejo moč vetra, so vir hrane in bivališče številnim živalim, so lepa in v mestih povečujejo kakovost bivanja. Drevesa imajo v urbanem okolju ekološko, družbeno in gospodarsko funkcijo, zato je pomembno, da jih ohranjamo zdrava in lepa ter pravočasno ukrepamo ob morebitni nevarnosti.

Pri načrtovanju jim je treba zagotoviti ustrezen rastni prostor, jih ustrezno vzdrževati in oskrbovati v vseh obdobjih življenja ter obvarovati pred poškodbami pri vzdrževanju in izvajanju gradbenih del v njihovi okolici in jim zagotoviti čim daljšo življenjsko dobo zdravih in lepih dreves, da bodo izpolnjevala pričakovano vlogo v prostoru brez posebnih neugodnih učinkov na okolico, ter zagotoviti racionalno porabo sredstev.

Rastne razmere v mestnem okolju so znatno slabše kot v naravnem okolju. Za mestno okolje so značilni predvsem: višji pH tal, manj hranilnih snovi, zbitost tal in površinska zatesnitev, višje dnevne in nočne temperature, nižja relativna zračna vlažnost, večje osončenje, večje pomanjkanje vode. Prizadetost drevja je odvisna tudi od bližine soljenja prometnic v zimskem času.

Vse prosijo za skrbno ravnanje in pomoč pri ohranjanju zelenja na Ravnah na Koroškem. Saj jim je še kako mar za zelene Ravne.

Vir: ravne.si

Na Ravnah na Koroškem so zasadili 6 dreves ostrolistnega javorja. Prosijo za skrbno ravnanje in pomoč pri ohranjanju zelenja, saj jim je mar za zelene Ravne.