Search
Close this search box.

Na Ravnah naložbe in strategija v podporo starejšim

Občina Ravne na Koroškem je že več let v mreži starosti prijaznih mest in občin, v podporo starejšim pa izvaja vrsto programov in naložb. Ravenski svetniki so v sredo potrdili strategijo aktivnega staranja 2022-2027 in predlog, da občina za statično sanacijo dvorca Javornik, kjer nastaja center starejših KO-RA, nameni 400.000 evrov.

Na območju Javornika na Ravnah se je oktobra začela gradnja prve faze Centra starejših KO-RA, v okviru katere bodo po načrtih do septembra prihodnje leto zgradili stavbo za začasne namestitve in dnevno varstvo za okoli 30 do 35 uporabnikov. Nosilec naložbe je Koroški dom starostnikov iz Črneč, ki je za prvo fazo naložbe na razpisu ministrstva za delo prejel 1,4 milijona evrov.

Izkazalo se je, da to ne zadostuje tudi za potrebno statično sanacijo več let propadajočega dvorca Javornik in njegovo ureditev, v njem so namreč predvideni skupni prostori in pisarne Centra starejših KO-RA.

Da bi naložbo lahko izvedli, je na pomoč priskočila ravenska občina, ki je že sicer za naložbo namenila zemljišče skupaj z dvorcem Javornik. Ta teden so namreč občinski svetniki podprli tudi predlog, da občina za statično sanacijo dvorca, ki je sicer že v državni lasti, iz proračuna za leto 2022 nameni 400.000 evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci po sredini seji občinskega sveta povedal župan Tomaž Rožen, je k odločitvi za dodatno finančno podporo projektu prispevala nedavno prejeta informacija, da je bil Koroški dom starostnikov delno uspešen tudi pri pridobivanju sredstev iz pobude React-EU za naložbo, ki bo v 2. fazi pripeljala tudi do izgradnje doma starejših na Javorniku z nekaj več kot 80 posteljami.

Od predvidenih šestih milijonov evrov, za kolikor je dom starejših kandidiral v okviru React-EU, je po besedah župana prejel odobritev za 3,5 milijona evrov. Hkrati pristojni minister Janez Cigler Kralj po županovih besedah zagotavlja, da bo ministrstvo iz integralnega proračuna namenilo še 2,5 milijona evrov.

Svetniki so v sredo sprejeli tudi občinsko strategijo aktivnega staranja 2022-2027. To je strateški razvojni dokument, katerega namen je zagotoviti pogoje za aktivno in zdravo življenje občanov v celotnem življenjskem obdobju, zagotoviti njihovo socialno vključenost ter pogoje za kakovostno staranje in oskrbo. Strategija je nastala v okviru posebne delovne skupine s člani, ki delujejo na področju starejših.

Vizija občine je, da se staranje spremeni v aktivno staranje in da se na starejše v občini ne pozabi, je v zvezi s tem danes povedal župan in dodal, da so v zadnjem trenutku v strategijo dodali potrebo po varovanih oz. manjših najemniških oskrbovanih stanovanjih.

Pomembno mesto v občinski viziji skrbi za starejše ima omenjeni center KO-RA, ki ga imenujejo tudi center skupnostnih storitev, saj bodo tam in od tam izvajali programe oskrbe različnih skupin uporabnikov, načrtujejo pa tudi izobraževalni center za osebe, ki bodo starejše oskrbovali zunaj centra. V bližini centra KO-RA bo predvidoma zgrajen tudi blok z oskrbovanimi stanovanji, a mora občina najprej spremeniti občinski prostorski načrt, potrebno pa bo tudi najti investitorja oz. investicijska sredstva.

V podporo starejšim občanom občina že nekaj časa sofinancirala tudi t. i. e-oskrbo. Trenutno je odprt razpis, v okviru lahko upravičenci kandidirajo so dvoletno sofinanciranje storitve, ki jo sicer izvaja telekomunikacijski operater. Višina občinske subvencije znaša 24,40 evra na mesec. Rok za oddajo vlog je 30. november letos.

Dogodki

Občina Ravne na Koroškem je že več let v mreži starosti prijaznih mest in občin, v podporo starejšim pa izvaja vrsto programov in naložb. Ravenski svetniki so v sredo potrdili strategijo aktivnega staranja 2022-2027 in predlog, da občina za statično sanacijo dvorca Javornik, kjer nastaja center starejših KO-RA, nameni 400.000 evrov.