Search
Close this search box.

Na Ravnah je potekala 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je danes sešel na 1. izredni seji, ki jo je vodil župan občine dr. Tomaž Rožen, z namenom seznanitve z delnim poročilom dosedanjih aktivnosti Štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem.

Prvo izredno sejo Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, ki se je odvijala danes, 23. avgusta 2023, je vodil župan občine Ravne, dr. Tomaž Rožen. Poveljnik Štaba CZ Občine Ravne na Koroškem je podal poročilo o aktivnostih, dr. Tjaša Laznik pa je predstavila kratko obrazložitev najbolj kritične točke ta hip na Ravnah – plazovitega območja Tolsti vrh, kjer so večji nevarni plazovi, ki so jih poimenovali po kmetijah oziroma prebivalcih, živečih v neposredni bližini – plaz Kajžer, Eberle, Mališnik, Lipovnik, Božič, ki stoji direktno na plazu. Na vseh navedenih lokacijah se je stanje od začetka monitoringa do danes še poslabšalo. O tem so obvestili vse pristojne: Ministrstvo za naravne vire in prostor, VOC, DRI, Slovenske železnice, VGP Drava in ostale.

Druga izjemno pereča točka trenutnega stanja na Ravnah je oskrba s pitno vodo. Kot je poročal direktor JKP Ravne d. o. o. Miha Horvat je daljinski vodovod (vir Šumc) v poplavah utrpel nepopravljive poškodbe in zato je nujna urgentna izgradnja novega vodovoda v dolžini cca. 6 km, ki poteka nekoliko počasneje kot predvideno, od 21. avgusta 2023. 

Trenutno se Ravne oskrbujejo iz 2 vodnih virov, iz Kotelj in železarne, s ponedeljkom pa so ponovno vzpostavili urgentno kratkoročno rešitev z vzpostavljenim opuščenim nekdanjim vodnjakom na lokaciji Ob Suhi. Vzorci analiz vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano NLZOH so bili vsi skladni z uredbo o pitni vodi. Zaradi spreminjanja situacije, vremena in nepoznavanja delovanja začasno vzpostavljenega sistema, velja ukrep preventivnega prekuhavanja vode, voda pa je primerna za higieno, kuhanje, umivanje in ostalo splošno uporabo.

Svetniki so pohvalili solidarnost in sodelovanje ljudi ter odzivnost, iznajdljivost in delo vseh interventnih služb – od gasilcev, civilne zaščite, prostovoljcev.

Besedilo: ravne.si

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je danes sešel na 1. izredni seji, ki jo je vodil župan občine dr. Tomaž Rožen, z namenom seznanitve z delnim poročilom dosedanjih aktivnosti Štaba Civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem.