Search
Close this search box.

Na Ravnah javni razpis za spodbujanje samozaposlovanja

V Občini Ravne na Koroškem so v teh dneh objavili javni razpis za spodbujanje samozaposlovanja.

Z Občine Ravne na Koroškem so sporočili, da je bil v teh dneh objavljen Javni razpis za izvedbo ukrepa spodbujanja samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem za leto 2023.

S tem želijo v občini spodbuditi samozaposlovanje in pomagati osebam, ki so svojo dejavnost prijavile oziroma so se ali se bodo samozaposlile v obdobju med 1. avgustom 2022 in 15. novembrom 2023.

Sredstva, v skupni višini 15.000 €,  bodo dodelili upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vlagatelje, dodelili pa jih bodo po datumu oziroma času prejema vloge do porabe sredstev. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.000 €. Pri tem bodo imeli prednost vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let in so bili prvič vpisani v poslovni register. Pri teh vlagateljih čas oddaje vloge ne bo upoštevan, razen v primeru, da bi bilo popolnih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa, to je od 27. marca 2023, do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. novembra 2023.

Izpolnjeno vlogo s pripadajočo dokumentacijo lahko oddate osebno v vložišču Občine Ravne na Koroškem, ali po priporočeni pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Več o javnem razpisu, pogojih za vlagatelje in dodelitev sredstev najdete TUKAJ.

Vir: Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

V Občini Ravne na Koroškem so v teh dneh objavili javni razpis za spodbujanje samozaposlovanja.