Search
Close this search box.

Na 17. redni seji tudi o novem vrtcu z medgeneracijskim centrom v Pamečah

Danes je v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec potekala 17. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Na dnevnem redu je bilo štirinajst točk, med njimi predlog Zaključnega računa Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 in poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec.
Posnetek iz 11. redne seje

Člani mestnega sveta so se najprej seznanili z osnutkom Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec in medgeneracijski center Pameče.  Predstavil ga je vodja Organa skupne občinske uprave Koroške Sašo Blatešič. V nadaljevanju jih je seznanil še s predlogom Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Z gradnjo novega vrtca in medgeneracijskega centra v Pamečah želi mestna občina zagotoviti dodatne oddelke vrtca. Potrebe bo dodatnih oddelkih so se povečale zaradi izgradnje novih sosesk v mestu, pa tudi zaradi spremenjene zakonodaje, ki staršem omogoča brezplačen vpis za mlajšega otroka, v kolikor imajo  v vrtec vključena dva otroka ali več otrok.   

»V zadnjih letih trend vključenosti otrok v programe predšolske vzgoje narašča. Večji je vpis otrok prvega starostnega obdobja, zato oddelke odpiramo tudi med letom, pri čemer je zagotavljanje igralnic velik izziv. Visok procent vključenost otrok v vrtec kaže na visoko ozaveščenost o pomenu predšolske vzgoje, ki je v Sloveniji res na visokem nivoju. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument z jasnimi cilji in načeli, po katerih delo v vrtcih poteka zelo načrtovano v smeri podpore celostnemu otrokovemu razvoju,« je povedala ravnateljica vrtca Mojca Verhovnik.

Vrtec v Pamečah bo imel osem novih oddelkov. Dva bodo napolnili z otroki, ki so trenutno vključeni v začasnih oddelkih na Celjski ulici, dva bodo zasedli otroci, ki trenutno obiskujejo vrtčevsko enoto v bloku Pameče. Otroci iz območja Pameč in Trobelj, ki so v letošnjem šolskem letu vključeni v druge vrtce (takih primerov je petnajst), bodo dobili možnost obiskovati vrtec v svojem kraju. Dva oddelka VVZ Slovenj Gradec potrebuje za odprtje oddelkov med šolskim letom, dva pa bodo predvidoma napolnili otroci iz novih stanovanjskih sosesk.

»Nov vrtec bo vsaj za nekaj časa zagotavljal vključitev vseh prijavljenih otrok, s čimer bodo razbremenjeni predvsem starši, ki so v stiski, saj po porodniškem dopustu pogosto nimajo ustreznega varstva za otroka. Izgradnja vrtca je nujna tudi z vidika Nacionalnega programa vrtca za obdobje 2023-33, ki narekuje sistemsko zagotavljanje zadostnega števila mest v vrtcih za vse otroke po končanem starševskem dopustu. Spreminjajo se tudi pravilniki o prostorskih normativih, ki nalagajo ustanoviteljicam vrtca, da se za vsakega otroka v vrtcu zagotovi najmanj tri kvadrate metre notranje igralne površine do leta 2028 površine. Do takrat lahko občine sprejmejo sklep o manjši notranji površini, vendar ne manjši od dva kvadratna metra na otroka, v kolikor ne bi mogli sprejeti v vrtec vseh vpisanih otrok,« je pojasnila ravnateljica vrtca.  

»Smo ena od redkih slovenskih občin, ki tudi med letom odpiramo nove oddelke. Ker v vrtcu ni več prostora, jih odpiramo na drugih loakcijah, tudi na šolah. Zemljišče za vrtec v Pamečah smo že odkupili. Ker vaška skupnost potrebuje tudi večnamensko dvorano se nam je zdelo smiselno to združiti,« je pojasnil župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Nov vrtec v Pamečah bo imel kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke tudi za druge enote vrtca, saj je centralna kuhinja na Maistrovi ulici preobremenjena. Po analizi kapacitet kuhinje na Maistrovi potrebuje VVZ Slovenj Gradec dodatno kuhinjo s kapaciteto najmanj 300 obrokov in prostor za transport živil za najmanj sedem dislociranih oddelkov.

V novem vrtcu v Pamečah bi prav tako zaradi preobremenitve centralne pralnice uredili novo pralnico za vse enote vrtca.

Vrtec

Medgeneracijski center, ki bo namenjen za druženje in izvedbo dogodkov širše javnosti, bodo uporabljali tudi otroci v vrtcu, saj bo center preko večje zložljive stene povezan z osrednjim prostorom vrtca.

Z gradbenimi deli naj bi začeli septembra 2024, zaključili pa predvidoma julija 2025. 

VIR in besedilo: MOSG

Danes je v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec potekala 17. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Na dnevnem redu je bilo štirinajst točk, med njimi predlog Zaključnega računa Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 in poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec.