Search
Close this search box.

MO Slovenj Gradec objavila razpis za podelitev Bernekerjevih priznanj v letu 2023

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev Bernekerjeve nagrade in Bernekerjevih plaket v letu 2023.

Javni razpis MO Slovenj Gradec objavljamo v celoti.

Predlagatelji, ki so lahko fizične ali pravne osebe, morajo predloge za prejemnike priznanj poslati pisno po pošti na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ali na elektronski naslov info@slovenjgradec.si. Predloge lahko predlagatelji oddajo najkasneje do petka, 6. januarja 2023.

Predlog za podelitev priznanj mora vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o kandidatu za prejemnika priznanja, utemeljitev in obrazložitev predloga s konkretno navedbo vrste priznanja, za prejem katerega se kandidata predlaga, morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva o utemeljitvi, ter soglasje kandidata k nominaciji in obdelavi osebnih podatkov.

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj lahko v posameznem letu podeli eno Bernekerjevo nagrado in največ tri Bernekerjeve plakete.

Mestna občina Slovenj Gradec z Bernekerjevo nagrado nagrajuje izjemne uspehe in dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s profesionalnim ali ljubiteljskim kulturnim delovanjem oziroma ustvarjalnostjo v književnosti, dramski umetnosti, glasbi in plesu, upodabljajoči umetnosti, filmu, radiu, arhitekturi in oblikovanju, varovanju kulturne dediščine in za stvaritve, ki so pomemben prispevek v zakladnico kulture občine. Bernekerjevo nagrado lahko prejmejo posamezniki za pomembno življenjsko delo v kulturi in izjemno uveljavitev na svojem ustvarjalnem področju, tudi če so zanju dobili že druga priznanja.

Bernekerjevo plaketo Mestna občina Slovenj Gradec podeli posameznikom ali skupini, ki delujejo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kot priznanje za uspešno in izvirno kreacijo oziroma enkraten neponovljiv dosežek za varovanje kulturne dediščine in za stvaritve, ki so pomemben prispevek v zakladnico kulture občine in so prispevek k rasti in razvoju ljubiteljske in profesionalne kulture.

Bernekerjevo nagrado za leto 2022 je prejel mešani komorni zbor Carinthia Cantat, Bernekerjeve plakete pa so prejeli duo Andrej Ofak & Borut Mori za izjemen avtorski prispevek k uveljavitvi Slovenj Gradca in Koroške na glasbenem področju, sopranistka Tanja Klančnik za pomembne in vsestranske glasbene dosežke ter uveljavitev in promocijo Slovenj Gradca doma in na tujem ter publicist Ivan Rus za pomemben publicistični prispevek in medgeneracijsko delovanje v lokalnem okolju in širše.

Hvala za sodelovanje in prijazen pozdrav.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Slovenj Gradec

Dogodki

Komisija za podelitev Bernekerjevih priznanj Mestne občine Slovenj Gradec je objavila javni razpis za podelitev Bernekerjeve nagrade in Bernekerjevih plaket v letu 2023.