Search
Close this search box.

Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje štipendije za perspektivne dijake in študente

Na pobudo župana Tilna Kluglerja bo odslej tudi Mestna občina Slovenj Gradec podeljevala štipendije. Prvič v letošnjem šolskem oziroma študijskem letu.
Fotografija je simbolična

»Štipendije bodo namenjene perspektivnim dijakom in študentom, ki dosegajo več kot povprečen učni uspeh in so v preteklem šolskem ali študijskem letu dosegli izjemne dosežke iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti,« je povedala dr. Silva Roncelli Vaupot, predsednica delovne skupine za pripravo Odloka občinskega štipendijskega sklada Mestne občine Slovenj Gradec.  

Pojasnila je, da se bo s štipendisti vzpostavila stalna komunikacija in spremljanje njihovega razvoja s ciljem, da se jih kar najbolje vključi v dogajanje v Mestno občino Slovenj Gradec. »Nastala bi skupnost štipendistov – mladih perspektivnih šolajočih občanov, ki bi jih motivirali za aktivnejšo vlogo v življenju občine,« je pojasnila dr. Silva Roncelli Vaupot.

Prve štipendije bo Mestna občina Slovenj Gradec podelila za šolsko oz. študijsko leto 2023/2024 za eno šolsko oz. študijsko leto, pri čemer bo štipendist lahko kandidiral za štipendijo še naprej, do konca rednega šolanja, a pod pogoji, ki jih določa odlok. Za šolsko leto 2023/2024 bo razpisanih pet štipendij: dve za srednješolsko in tri za višje ali visokošolsko podiplomsko izobraževanje. Letno bo za štipendiranje na voljo deset tisoč evrov.

Osnutek odloka o štipendiranju je pripravila delovna skupina, ki so jo sestavljale strokovnjakinje iz različnih področij: dr. Mojca Čerče (srednje in višje šolstvo), Nada Duler (osnovno šolstvo), Andreja Vehovar Pezdirc (štipendiranje in potrebe invalidov) in vodja skupine, dr. Silva Roncelli Vaupot (visoko šolstvo). 

Javni razpis za štipendiranje perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Občanke in občane, dijake in študente obveščamo, da je na podlagi Odloka o štipendiranju perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 71/2023) objavljen javni razpis za štipendiranje perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec za šolsko leto 2023/2024. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega leta.

Mestna občina Slovenj Gradec dodeljuje štipendije občanom, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Slovenj Gradec, za:

  • perspektivne dijake oziroma dijakinje srednješolskega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: dijaki), ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
  • perspektivne študente oziroma študentke (v nadaljnjem besedilu: študenti) dodiplomskih študijskih programov in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
  • perspektivne študente podiplomskega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji.

Vse informacije, pogoje za pridobitev štipendije in potrebno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vir: MO Slovenj Gradec

Na pobudo župana Tilna Kluglerja bo odslej tudi Mestna občina Slovenj Gradec podeljevala štipendije. Prvič v letošnjem šolskem oziroma študijskem letu.