Malo zanimanja za javno obravnavo načrtov za vzhodno obvoznico na Ravnah na Koroškem

Zgolj štirje občani so se udeležili današnje javne obravnave osnutka dopolnjenega občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem, ki vključuje prostorsko umeščanje ravenske vzhodne obvoznice. Pripomb na predstavljeno ni bilo veliko, zainteresirani pa jih lahko oddajo še do vključno petka. Medtem se občini s sprejemanjem načrta mudi.

Ravenska vzhodna obvoznica je predvidena kot navezovalna cesta na načrtovano tretjo razvojno os, ko bo ta enkrat glede na načrte zgrajena tudi v Mežiški dolini, hkrati pa bo obvoznica pomembno razbremenila promet skozi mesto.

Obvoznica je umeščena nad dolino Hotuljke in zaradi zahtev direkcije za vode poteka na obronkih hriba ter bo na stebrih prislonjena na pobočje. Celotna ravenska vzhodna obvoznica od regionalne ceste Ravne-Dravograd do priključka na cesto proti Kotljam bo dolga okoli 1,5 kilometra, od tega v aktualni občinski prostorski načrt umeščajo 600 metrov ceste, ostalo bo del navezave na tretjo razvojno os, ki jo bo v prostor umeščala država z državnim prostorskim načrtom.

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skupaj z okoljskim poročilom poteka od 13. julija do vključno tega petka, 12. avgusta, danes pa je v tem okviru potekala javna obravnava. Zainteresirani imajo tako še dva dni časa, da podajo morebitne pripombe, ideje in pobude glede razgrnjenih načrtov, doslej pa teh ni bilo veliko, je za STA povedala Anita Potočnik Slivnik iz občinskega urada za razvoj in investicije.

Tudi na popoldanski javni obravnavi pripomb ni bilo veliko, obravnava pa se je zaključila v manj kot eni uri. Med drugim je občinski svetnik Milan Mrđenović (Levica) spomnil, da je že v okviru zadnje seje občinskega svet podal nekaj predlogov in mnenj. Med drugim je takrat izpostavil, da ima območje, kjer bo obvoznica, svojo naravno in kulturno dediščino, in je v tej povezavi predlagal ureditev tematske poti.

V zvezi s tem mu je Potočnik Slivnikova pojasnila, da z aktualnim postopkom v prostor umeščajo cestno infrastrukturo, da pa bo dodajanje sicer pomembnih lokalnih vsebin možno kasneje.

Občinskega svetnika Mrđenovića je zanimalo tudi, kaj se bo zgodilo z javorniškim gozdom in z vrtičkarji, ki imajo svoje vrtove v bližini Hotuljke. Glede tega mu je Manca Jug iz podjetja Locus, ki je izdelalo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, povedala, da vrtičkarji “načeloma že zdaj ne bi smeli biti tam” in da jih s sprejemanjem novega prostorskega načrta ne legalizirajo.

Glede gozda pa, da se bo zaradi umestitve ceste moral večinoma posekati, da pa bodo drevesa deloma zasadili nazaj. S tem se občinski svetnik Mrđenović ni strinjal, menil je, da bi moralo biti glede na podnebne spremembe ohranjanje gozda prioriteta, prav tako je v luči draginje po njegovem treba podpreti vrtičkarje.

V imenu ravenske župnije je Vinka Skitka zanimalo, kaj se bo zgodilo s kapelico na Votli peči, čez katero je predviden priključek na tretjo razvojno os. V zvezi s tem je Manca Jug pojasnila, da kapelica stoji izven sprememb občinskega prostorskega načrta, saj je na območju državnega prostorskega načrta.

Kapelica je eden od 12 objektov, ki so na zdaj predvideni trasi odseka tretje razvojne osi, zanjo pa je predviden premik na primerno lokacijo, pri čemer v postopkih že sodeluje zavod za varstvo kulturne dediščine, pa je dodala Potočnik Slivnikova.

Ta je povedala tudi, da se občini s sprejemanjem prostorskega akta mudi, saj bo sledilo še projektiranje, vse skupaj pa je sofinancirano z evropskimi sredstvi, koriščenje razpoložljivih sredstev pa omejeno s koncem letošnjega leta. Računa, da bodo na občini načrt potrdili do konca oktobra. Projektiranje bo potekalo pod okriljem direkcije za infrastrukturo.

Medtem pa sredstva za samo gradnjo obvoznice še niso zagotovljena in tudi še ni znano, kdaj bi lahko bila zgrajena.