Search
Close this search box.

Lojze Peterle: Bolnikom smo omogočili dostop do cenejših zdravil

Na včerajšnjem zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je potekalo glasovanje o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila.

Včeraj je v Strasbourgu potekalo zadnje plenarne zasedanje Evropskega parlamenta, kjer je potekalo glasovanje o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila, ki bi omejil delovanje generične farmacevtske industrije, pacientom pa bi potencialno lahko ogrozil dostop do generičnih in bioloških zdravil.

Prizadevanja Evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, tudi vodje nadstrankarske skupine poslancev, ki se bojujejo proti raku ter se ukvarjajo s področjem zdravja (MAC – Members against Cancer), so se v pogajanjih v zvezi s postavitvijo omejitev za paciente in farmacevtska podjetja, v katera je bil vseskozi močno vpet, izkazala za ključna pri uveljavitvi sprejetega predloga.

Dogovor in prizadevanja evropskega poslana, ki bo omogočil cenejša zdravila, podpirajo tudi v podjetju Krka. Dejali so, da so izjemno veseli, da je do takega dogovora prišlo, kljub drugačnim začetnim izhodiščem in da pozdravljajo prispevek Lojzeta Peterleta pri uveljavitvi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila, ki bo omogočal cenejša zdravila za bolnike in stabilno konkurenčno prednost slovenske farmacevtske industrije.

Včerajšnje glasovanje je skoraj 4000 podjetjem iz Evropske unije omogočilo lažji dostop na globalne trge in rast delovnih mest – v prihodnjih letih predvidoma 25.000 z visoko dodano vrednostjo. Koristi bodo imeli tudi javni zdravstveni sistemi, ki bodo lahko prihranili do 4% pri nakupih farmacevtskih izdelkov.

“Evropi ni vseeno za malega človeka.” – Lojze Peterle

V svojem govoru ob glasovanju je Lojze Peterle dejal, da so cene novih zdravil in stroški zdravljenj v zadnjih desetletjih tako narasli, da so za mnoge bolnike praktično nedostopna. »Hitrejši vstop zdravil na evropski trg zato pomeni tudi dostop do cenovno ugodnejših zdravil. Kakor je prispevek proizvajalcev inovativnih zdravil nujen za bolj učinkovito in varno zdravljenje, je prispevek proizvajalcev generičnih zdravil nepogrešljiv za večjo dostopnost do teh istih zdravljenj. S tem zakonodajnim predlogom smo ponovno dokazali, da Evropa deluje, da Evropi ni vseeno za malega človeka in da nam ni vseeno za bolnega človeka, ki potrebuje našo pomoč,« je še pojasnil Peterle.

Dogodki

Na včerajšnjem zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta je potekalo glasovanje o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila.