fbpx
.
.

Projekt Štrekna bus: ob jezeru Labot pozdrav brezmejnim kolesarskim izletom v Slovenijo in nazaj (FOTO)

Danes, 29. junija 2019 smo bili na otvoritvenem dogodku Štrekna bus, na jezeru Labod, ki so ga pripravili kolegi iz Avstrije. Potekala je predstavitev kolesarskih avtobusov Velenje – Labot (Lavamünd) in Labot (Lavamünd) – Volšperk (Wolfsberg) ter mobilnostne točke Labot.

Kot smo že pisali, so Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo (RRA Koroška) v sodelovanju s kolegi iz Avstrije, uvedli Štrekna bus. Štrekna bus je kolesarski avtobus, ki je povezal Velenje, Mislinjo, Slovenj Gradec, Dravograd in Labot (Lavamünd) na avstrijski strani.

Štrekna bus je trideset sedežni avtobus, ki ima prikolico za dvajset koles. Poteka tudi ob priljubljeni kolesarski povezavi v Mislinjski dolini, Štrekni. Ta kolesarska pot je trenutno urejena v dolžini 24km med Gornjim Doličem in Otiškim Vrhom.

V Labotu (Lavamünd) v Avstriji je možen prestop na avtobus s prikolico za kolesa, ki vozi do Volšperka (Wolfsberga), kjer poteka tudi med Slovenci znana kolesarska povezava R10, ki poteka po Labotski dolini.

Vozni red Štrekna busa je usklajen z voznim redom poletnega kolesarskega vlaka med Mariborom in Pliberkom. S prestopom v Dravogradu je onemogočeno povezovanje kolesarjenja po Štrekni, Dravski kolesarski poti in kolesarski poti po Labotski dolini ter uporabe javnega potniškega prometa.

Več o Štrekna busu si lahko preberete TUKAJ.

Štrekna bus je del mednarodnega projekta TRANS-BORDERS, ki se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa.

Projekt INTERREG “Trans-Borders” (TEN-T passenger transport connections to border regions) je srednjeevropski program, ki se ukvarja s tematiko izboljšanja dostopnosti čezmejnega javnega prometa na periferijskih območjih. S tem izzivom se sooča celotno območje periferije srednje Evrope.

Cilj projekta je, da izgradi in izboljša čezmejne povezave primestnega prometa v osrednji Evropi ter tako pridobi v smislu gospodarske trajnosti in okolju prijazne mobilnosti.

Avstrijsko koroška partnerja tega angažiranega projekta prihodnosti sta Oddelek 7 – gospodarstvo, turizem in mobilnost avstrijske Zvezne dežele Koroške in podjetje Verkehrsverbund GmbH. Na osnovi izvedene študije o potencialih območja Labotske doline sedaj v Labotu nastaja pomembno vozlišče mobilnosti: na eni strani bo za to skrbelo slovensko avtobusno podjetje, ki bo upravljalo postajališča v smeri Velenja, na drugi strani pa bo za progo Labot–Volšperk odgovoren avstrijski poštni kolesarski avtobus.


Pri projektu, ki traja od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020 sodeluje devet projektnih partnerjev iz Nemčije, Slovenije, Češke, Poljske in Avstrije.

Na otvoritvenem dogodku je naprej spregovoril mag. Sebastian Schusching, deželni svetnik za Javni promet, mobilnost in turizem avstrijske dežele Koroška. Najprej je pozdravil vse prisotne, nato pa je povedal: “Zahvaljujem se vam za obisk. Danes imamo posebno priložnost, da povežemo Avstrijo in Slovenijo. Pokazalo se je, da vedno več turistov pride prav zaradi kolesarjenja, kar 40%. Odločili smo se, da kolesarski turizem še malo bolj izpopolnimo. Srečni smo, da imamo tako lepe sosednje regije in, da lahko takšne projekte nadgrajujemo. Danes je prav lep dan, da lahko ta dogodek otvorimo in želim, da uživate.”

Spregovoril je tudi projektni vodja, mag. Peter Zajc iz Regionalne razvojne agencijie za Koroško regijo: “Takšne teme zaradi katerih smo danes tukaj, so še toliko bolj pomembne, saj živimo v časih, ko se meje bolj pogosteje zapirajo kot pa odpirajo.Veseli nas, da so nas kolegi iz Avstrijske strani povabili k sodelovanju pri evropskemu projektu in, da smo skupaj združili turistično ponudbo z javnim potniškim prometom. S sodelavcema Alešom in Urošem smo danes iz Slovenj Gradca prišli s kolesom. Kolikor pa bi se ta otvoritvena slovesnost začela pol ure kasneje, pa bi se pripeljali s avtobusom. Ponosni smo, da smo lahko del takšne zgodbe in hvala vsem, ki ste tako ali drugače sodelovali.”

mag. Peter Zajc

Nekaj besed je obiskovalcem namenil tudi Hans-Peter Schlagholz, župan mestne občine Volšperk/Wolfsberg in predsednik družbe Regionalnega menedžmenta Labot, ki je povedal, da sam kolesarjenja po progi, ki je na voljo še ni preizkusil, v prihodnje pa si to želi.

Iz podjetja NOMAGO se je otvoritve udeležil Marjan Lužnik, ki je povedal, da so veseli, da so lahko s tem projektom aktivno pristopili k sodelovanju. V mesecu maju se je kljub slabemu vremenu pokazalo, da se je število uporabnikov te storitve začelo povečevati, zato menijo, da bo projekt uspešen tudi v prihodnje. Nekaj težav oziroma pomanjkljivosti se je pojavilo pri vstopu in izstopu kolesarjev oz. potnikov na linijski prevoz, a vendar so prepričani, da bodo te težave uspeli čimprej odpraviti.

Marjan Lužnik

V deževnem maju je bilo v enajstih vožnjah pripeljanih dobrih 120 potnikov in 60 koles.

Hannes Guggenberger, predstavnik podjetja ÖBB-Postbus, ki ponuja javni prevoz v Labotski dolini je mnenja, da je zelo pomembno sodelovanje pri tem projektu ter, da so veseli, da so lahko sodelovali.

Otvoritve se je udeležila tudi županja občine Dravograd Marijana Cigala, ki je povedala: “Izredno sem zadovoljna, da se je ta projekt začel in da se tudi nadaljuje. Gre za zelo zanimivo idejo in mislim, da se bo dobro prijela, čeprav mogoče zdaj,na začetku še nimamo takšnega občutka. Imamo nekaj problemov, saj Dravograd leži na stičišču treh dolin zato nastane težava pri umeščanju izgradnje kolesarskih poti. Ampak mi se ne damo, mi gradimo in pridobivamo evropska sredstva ter tako povezujemo občine med seboj. Zato je tudi ta projekt zelo pomemben.”

Marijana Cigala

Zbrane je nagovoril tudi ing. Josef Ruthardt, župan občine Labot/ Lavamünd, ki je mnenja, da je danes srečen dan za njihovo občino ter za vse sodelujoče. Želja je, da tudi v prihodnje sodelujejo v podobnih projektih.

Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije mag. Matjaž Vrčko pa je spregovoril o trajnostnih oblikah prevoza, pri katerih je letošnje leto novost, da želijo uvesti enotno vozovnico. O enotnih vozovnicah si lahko več preberete TUKAJ. V naslednjih štirih letih pa imajo v planu zgraditi okoli 1000 kilometrov kolesarskih poti v Sloveniji, kjer bodo sodelovale različne občine. Takšni mednarodni projekti, kot je projekt Trans-Borders pa so po njihovem mnenju zelo pomembni, saj se s tem ponudi državljanom obeh držav enake in kvalitetne storitve tudi prek meje.

Od maja 2019 dalje je “kolesarski slogan” samo še: vstopite in uživajte.

Avtobusna proga Volšperk – Labot –Dravograd – Velenje poteka vzdolž priljubljene kolesarske poti na območju in od 1. julija do vključno 31. avgusta 2019 omogoča dnevno, brezmejno, brezskrbno in udobno uživanje v vožnji vključno z brezplačnim prevozom vašega kolesa! Septembra bodo avtobusi vozili tudi ob sobotah in nedeljah.

Avtobus odpelje iz Labota ob 9:35 in 17:15 ter prispe v Volšperk ob 10:20 oz. 18:00. Iz Volšperka odpelje avtobus ob 8:40 in 16:20 ter prispe v Labot ob 9:25 oz. 17:05. Iz Labota pelje slovenski avtobus prek Dravograda v Velenje, vsakokrat ob 9:40 in 17:20. Iz Velenja nazaj prek Dravograda v Labot odpelje avtobus ob 08:00 in 15:45.

Dogodki

januar 2020
Trenutno ni dogodkov.

Zadnja obvestila

Close Menu