Search
Close this search box.

Letošnja 24. Študentska delovna brigada prihaja na Koroško

24. Študentska delovna brigada prihaja letos na Muto. Več kot 50 študentov bo prostovoljno pomagalo pri različnih opravilih in obnovah. Bravo.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) bo med  14. in 20. julijem 2023 izvedla že 24. Študentsko delovno brigado ŠOUM, ki bo tokrat potekala v občini Muta.

Namen Študentske delovne brigade je v prvi vrsti pomagati krajanom demografsko ogroženih področij, spodbujati prostovoljstvo med študenti, pomembno pa je tudi druženje med študenti, saj se tu sklenejo prijateljstva, ki trajajo še dolgo po zaključku brigade.

Med poletnimi počitnicami se na pobudo ŠOUM vsako leto zbere približno 40 do 50 študentov, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati pomoči potrebnim. Pomoč nudijo prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi. Študentska delovna brigada je največji prostovoljni projekt Študentske organizacije Univerze v Mariboru in se je v zadnjih letih močno zasidrala med največje prostovoljne dogodke v Sloveniji. Letos bo torej več kot 50 študentov prostovoljno pomagalo pri različnih opravilih in obnovah v Občini Muta.

O letošnji Lokaciji – Občina Muta

Občina Muta je del koroške statistične regije. Meri 39 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 150. mesto. Občina Muta spada med tiste občine v Sloveniji, ki se spopadajo z negativnimi demografskimi posledicami, kot sta odseljevanje mladih in pomanjkanje delovnih mest znotraj občine.

Sredi leta 2021 je imela občina približno 3.410 prebivalcev (približno 1.720 moških in 1.690 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 88 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -3,8 (v Sloveniji -0,9).

Zgodovina Študentske delovne brigade

Študentska delovna brigada ima bogato tradicijo. Prvič je bila organizirana leta 1999 v Bovcu, kjer so študenti pomagali pri popotresni obnovi, leta 2000 so se študenti z istim namenom zbrali v Kobaridu, leta 2001 pa so na pomoč priskočili prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je prizadel zemeljski plaz.

Odtlej so študentje pomagali še: v Osilnici ob Kolpi (2002), v zaledju Slovenske Istre (2003), na Bohorju nad Senovim (2004), v Velikih Laščah v kraju Krvava Peč (2005), v Krajevni skupnosti Gradin (2006), na Obretanovem na Koroškem (2007), v Kozjem (2008), v Vipavi (2009), v občini Grad na Goričkem (2010), v Občini Žužemberk (2011), v Logarski dolini (občini Solčava in Luče (2012)), v Radečah (2013), v Občini Nova Gorica (krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec (2014)), v Dobrovniku (2015), v Radljah ob Dravi (2016), v Kranjski gori (2017), v Črni na Koroškem (2018), na Dolah pri Litiji (2019), v občini Hrastnik (2021) in v Ormožu (2022).

Vir: ŠOUM

24. Študentska delovna brigada prihaja letos na Muto. Več kot 50 študentov bo prostovoljno pomagalo pri različnih opravilih in obnovah. Bravo.