Search
Close this search box.

Letos v Sloveniji podelili 15 modrih zastav. Med prejemniki tudi Vodni park Radlje ob Dravi

V okviru 28. razpisa za modro zastavo je mednarodna komisija na predlog nacionalne komisije za modro zastavo letos slovenskim kopališčem in marinam podelila 15 tovrstnih priznanj, namenjenih povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja.

Modre zastave za svoje trajnostno upravljanje za letošnje leto je dobilo osem kopališč na območje Občine Piran, po eno kopališče v Izoli, Kopru, Radovljici, na Bledu, Radljah ob Dravi ter marini v Portorožu in Izoli, so sporočili iz društva DOVES-FEE Slovenia.

V 28 letih izvajanja programa Modra zastava so v Sloveniji podelili že 245 modrih zastav za naravna kopališča in marine ter prek 300 individualnih modrih zastav za plovila.

Tako je Slovenija ena izmed 50 držav, ki so prepoznale pomen tega okoljskega znaka in v katerih so podelili skupno 4831 modrih zastav. Število podeljenih modrih zastav se po svetu vsako leto povečuje, saj za upravljavce kopališč in marin ter pristojne občine predstavlja dodano vrednost in kazalnik učinkovitosti turistične ponudbe ter zelenega turizma.

Modro zastavo lahko pridobijo marine, naravna kopališča in lastniki komercialnih plovil, ki zadostijo zahtevnim kriterijem in le-te v praksi udejanjajo. Kriteriji programa Modra zastava so razvrščeni v štiri kategorije: kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. Marine in kopališča prejmejo modro zastavo za obdobje enega leta, v katerem morajo izpolnjevati vse zahtevane kriterije.

Kot so poudarili v društvu, je modra zastava tudi pokazatelj (eko)kakovosti turistične destinacije, kot prepoznani okoljski znak pa slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu daje priložnost za promocijo turistične destinacije. To je prepričalo tudi Slovensko turistično organizacijo, da program Modra zastava vključi v Zeleno shemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach.

Za lansko leto so v okviru programa modra zastava podelili tudi priznanji za okoljski aktivnosti leta, in sicer Okolju Piran za svoj Center ponovne uporabe in Savi turizem za program Vesele igrice modre zastave, ki ga izvajajo v naravnem kopališču Salinera.

Kot prvi biološki bazen v Sloveniji pa je modro zastavo prejel Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino ŠKTM Radlje ob Dravi skupaj z upravljavcem, družbo Partner, za Vodni park Radlje ob Dravi.

V okviru 28. razpisa za modro zastavo je mednarodna komisija na predlog nacionalne komisije za modro zastavo letos slovenskim kopališčem in marinam podelila 15 tovrstnih priznanj, namenjenih povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja.