Lek obeležil svetovni dan človekovih pravic

V zadnjih dveh desetletjih Novartis vztrajno potrjuje svojo zavezanost k spoštovanju in varovanju človekovih pravic ter svoboščin. V tako velikem in raznolikem podjetju s sodelavci v 30 državah, ki predstavljajo več kot 140 narodnosti in govorijo več jezikov, so človekove pravice ena pomembnejših stvari, ki podjetje združuje.

  • Generalna skupščina Združenih narodov je na današnji dan leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, kar danes obeležuje tudi družba Lek.
  • Globalna družba Novartis, ki združuje sodelavce iz več kot 30 držav, ima spoštovanje in varovanje človekovih pravic zapisano v temelje delovanja družbe in vseh svojih članic.
  • V tem letu je Lek podpisal Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju in je, tako kot Novartis, postal polno zavezan član na področju človekovih pravic.

Maja letos je Lek kot eno izmed desetih slovenskih podjetij podpisal Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, ki narekuje umestitev spoštovanja človekovih pravic med temeljna načela podjetja. S tem sledi prizadevanjem družbe Novartis, ki je že polno zavezana spoštovanju človekovih pravic, tovrstno delovanje in pričakovanja pa še dodatno nadgrajuje tako znotraj podjetja – v razmerjih med sodelavci, kot navzven – v odnosu do zunanjih deležnikov.

S podpisom se je Lek zavezal tudi k imenovanju skrbnika za človekove pravice v podjetju, izvajanju skrbnega pregleda v izogib morebitnim kršitvam človekovih pravic, rednemu poročanju v letnem poročilu in spodbujanju spoštovanja človekovih pravic pri poslovnih partnerjih. Zaveza temelji na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo je na današnji dan leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, in drugih relevantnih mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah v gospodarskih dejavnostih.

“Odgovorno poslovanje in spoštovanje človekovih pravic sta v Novartisu in Leku zapisana v temelje delovanja podjetja in ju z različnimi pristopi udejanjamo vsak dan. Na osnovi spoštovanja teh pravic snujemo in vzpostavljamo tudi zaupanje vseh naših deležnikov, predvsem bolnikov. V tem letu smo s podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju še nadgradili svoje delovanje v tej smeri, s čimer smo dodatno izkazali zrelost in integriteto podjetja na vseh ravneh,” pravi Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev in članica uprave družbe Lek.

Besedilo: Lek