Search
Close this search box.

Lani uspešno poslovanje dveh zdravstvenih zavodov v ustanoviteljstvu vseh koroških občin

Poslovanje Koroške lekarne in Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK), katerih ustanoviteljice so vse koroške občine, je bilo lani uspešno. Oba zavoda sta poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki. Del presežka Koroške lekarne bo izplačan občinam, presežek ZRCK pa bo namenjen nakupu dveh vozil za nenujne vožnje.

ZRCK, ki se je v preteklosti večkrat soočal z likvidnostnimi težavami in je še v začetku novembra lani imel primanjkljaj v poslovanju, je lansko leto po besedah direktorice Marijane Kašnik sklenil s presežkom v višini dobrih 141.000 evrov. Presežek bodo skladno s sklepom sveta zavoda namenili za nakup dveh vozil za nenujne prevoze.

Poročilo o lanskem poslovanju ZRCK so koroški župani na današnji seji sveta regije v Črni na Koroškem sprejeli, prav tako so izrazili podporo prizadevanjem vodstva ZRCK, da enemu od zaposlenih zdravnikov omogoči izvajanje specializacije iz urgentne medicine, pri čemer se sicer zavod sooča z nekaj postopkovnimi zapleti.

ZRCK je lani konec leta imel skupno 90 zaposlenih, od tega 84 zaposlenih predstavlja zdravstveni kader. Lanskoletno delo ZRCK je močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, med drugim so vzpostavili dodatno ekipo za prevoze bolnikov s covidom-19.

Kot že minula leta, je s presežkom prihodkov nad odhodki lani poslovala tudi Koroška lekarna, ki ima enote in podružnice po celotni regiji. Kot je danes povedala direktorica Koroških lekarn Irena Pušnik, je lekarna, ki ima 63 zaposlenih, lani ob 20,9 milijona evrov prihodkov ustvarila presežek v višini dobrih 375.000 evrov, ki je primerljiv s presežki preteklih let. Od tega bo nekaj več kot 187.000 evrov izplačala občinam ustanoviteljicam, preostalo pa je namenjeno za likvidnost lekarne.

Poslovanje Koroške lekarne in Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK), katerih ustanoviteljice so vse koroške občine, je bilo lani uspešno. Oba zavoda sta poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki. Del presežka Koroške lekarne bo izplačan občinam, presežek ZRCK pa bo namenjen nakupu dveh vozil za nenujne vožnje.