Search
Close this search box.

Koroška: Povprečna plača nižja od plače za januar

Povprečna bruto plača za februar 2023 je znašala 2.132,58 EUR. Od plače za januar 2023 je bila nižja (nominalno za 0,6 % oz. realno za 1,3 %), od plače za februar 2022 pa višja (nominalno za 10,7 % oz. realno za 1,3 %).

Povprečna bruto plača za februar 2023 je znašala 2.132,58 EUR. Od plače za januar je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,3 %. Povprečna neto plača je znašala 1.391,65 EUR in je bila od plače za januar nominalno nižja za 0,5 %, realno pa za 1,2 %.

V primerjavi s plačo za februar prejšnjega leta je bila višja: nominalno v bruto znesku za 10,7 % (oz. realno za 1,3 %), v neto znesku pa za 12,2 % (oz. realno za 2,7 %).

Plače na Koroškem po občinah:

Povprečna mesečna neto plača na Koroškem je v januarju znašala 1.315,31 eur, medtem, ko v je februarju znašala 1.313,36 eur.

Plača nekoliko višja le v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za januar se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju zvišala (za 0,6 %), v javnem sektorju pa znižala (za 2,8 %). V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nižja za 2,5 %.

Od slovenskega povprečja višja le v osrednjeslovenski statistični regiji

Najvišjo povprečno bruto plačo so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (z 2.397,82 EUR je bila za 12,4 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (s 1.842,68 EUR je bila za 13,6 % nižja od slovenskega povprečja).

Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.860,13 EUR), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (2.859,11 EUR). Najnižja je bila v dejavnosti gostinstvo (1.542,82 EUR).

VIR: SURS in A.L.P. Peca

Dogodki

Povprečna bruto plača za februar 2023 je znašala 2.132,58 EUR. Od plače za januar 2023 je bila nižja (nominalno za 0,6 % oz. realno za 1,3 %), od plače za februar 2022 pa višja (nominalno za 10,7 % oz. realno za 1,3 %).