Search
Close this search box.

Koroška komunalna podjetja podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti na regijski center Kocerod

Danes zjutraj so koroška komunalna podjetja po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih na regijsko ustanovo – Koroški center za ravnanje z odpadki (Kocerod).

Podpisa so se udeležili slovenjgraški župan Tilen Klugler kot predsedujoči skupščine ustanoviteljic, direktor javnega podjetja Kocerod, mag. Ivan Plevnik ter direktorji komunalnih podjetij Mislinjske, Mežiške in Dravske doline.

Kot so pojasnili na občini je bilo že ob zagonu podjetja Kocerod leta 2012 predvideno, da bo to poleg dejavnosti obdelave odpadkov v prihodnosti prevzelo tudi dejavnost zbiranja odpadkov, ki so jo doslej sama izvajala koroška komunalna podjetja. “Prvotno predviden prenos s 1. januarjem 2021 se je nekoliko zavlekel zaradi usklajevanj, po izoblikovanem dogovoru pa današnji podpis pogodb pomeni, da bi s 1.4. 2021 nova dejavnost Koceroda dejansko lahko polno zaživela,” so pojasnili na občini in dodali, da so nanjo pripravljeni, prav tako pa so se tudi komunalna podjetja v procesu dogovarjanja uspešno preoblikovala v delih, kjer je bilo to potrebno zaradi zmanjšanja dosedanjega obsega delovanja.

Vsi udeleženci so bili mnenja, da je centralizirano ravnanje z odpadki nujno z vidika zagotavljanja ustreznega in enotnega standarda za vse občine ustanoviteljice, česar sedaj ni bilo možno zagotavljati zaradi drugačnih pogojev delovanja lokalnih komunalnih podjetij. Čeprav bo sprememba načina ravnanja z odpadki pomenila določen izpad prihodkov lokalnih komunalnih podjetij, pa je po besedah udeležencev prihodnost vendarle v poenotenju tovrstnih storitev, vsaj na nivoju regije.

Po besedah župana Tilna Kluglerja, ki je pogodbe podpisal v funkciji predsedujočega skupščini javnega podjetja Kocerod, pa je sklenitev dogovora in podpis pogodb tudi svojevrsten signal državi, da so koroške občine pri reševanju regijske problematike že sedaj poenotene in v luči nastajajoče regijske zakonodaje sploh ne bi moglo več biti dvoma, da Koroška zna in zmore stopiti skupaj pri obravnavi ključnih skupnih strateških projektih in viziji razvoja in delovanja regijskih institucij.

Ivan Plevnik direktor družbe Kocerod je dejal, da je vesel, da so se povezali. Skupno podjetje po njegovem mnenju pomeni bolj učinkovito delovanje na področju ravnanja z odpadki. “Del zbiranja je ključen v smislu, da se bo v prihodnosti potrebno bolj osredotočati uporabniku s ciljem, da dosežemo večjo stopnjo recikliranja. Samo enotno povezana služba nam omogoča, da bomo te cilje lažje dosegli,” je dodal Plevnik. Direktor je še povedal, da želijo ta prehod opraviti tako, da bo to v prvi vrsti čim manj stresno za zaposlene ter tudi, da uporabniki tega ne bodo občutili.

Da so direktorji komunal lahko zadovoljni s tem sporazumom, je mnenja Direktor JKP Komunala Slovenj Gradec Jože Dvorjak. “Mogoče ta doprinos sprejemamo z malo mešanimi občutki, namreč to pomeni izgubo neke dejavnosti pri našem podjetju, vendar gledamo na dobrobit naših občanov in verjamem, da bo ta združitev odvoza odpadkov in prenos na Kocerod pomenil boljši standard odvoza do občanov in verjeno tudi optimalno ceno v prihodnje za njih,” je dejal in dodal, da za Komunalo Slovenj Gradec to pomeni 10 odstotkov zmanjšanja prihodkov. Tu je razložil, da ta udarec za njihovo podjetje ni tako hud, kot je mogoče za manjša podjetja, ki imajo manj dejavnosti. Meta Zajc Pogorelčnik direktorica JKP Radlje ob Dravi, je dejala, da se bo tudi njihovi komunali zmanjšal obseg realizacije za 20 procentov. “Smo tudi ob 15 delavcev. To pomeni, da se bo v letošnjem letu potrebno potruditi, da obdržimo nek poslovni rezultat podjetja, saj stroški ostajajo,” je povedala in dodala, da je vesela in meni, da “bi se moralo na večih področjih javnih dejavnosti razmišljati o tem, da se bolj povezujemo in racionaliziramo našo dejavnost”

Tudi direktorica Komunale JKP LOG Marjetica Tasič Bukovec je ob tem povedala, da ta prenos dejavnosti za njihovo podjetje “pomeni poseg v 50 odstotkov prihodkov”. Pravi, da se bo moralo podjetje, če želi preživeti zelo dobro optimalno organizirati. Direktorica pa je mnenja, da je za občane to vsekakor boljša opcija.

FOTO: Podpis pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki:

Preberite še: Kocerod napovedal poračun: Uporabnikom en mesec ne bodo obračunali storitve predelave odpadkov

VIR: MOSG

Dogodki

Danes zjutraj so koroška komunalna podjetja po dolgotrajnih usklajevanjih in pogajanjih podpisala pogodbe o prenosu dejavnosti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v lokalnih skupnostih na regijsko ustanovo – Koroški center za ravnanje z odpadki (Kocerod).