Iščete novo zaposlitev? Policija potrebuje več prevajalcev

Javni poziv za prevajanje iz bangladeškega, tigrinjskega, kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika
syria-3290733_960_720
FOTO: Pixabay

Policija poziva prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz bangladeškega, tigrinjskega, kurdskega, dari, farsi, urdu in paštu jezika v slovenski, srbski, hrvaški ali angleški jezik, da podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih policije s tujimi državljani. Zainteresirani kandidati lahko pošljejo vlogo najkasneje do 30. septembra 2019.

Preberite tudi: Policija izvaja vrsto ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in jih bo skladno s pripravljenimi načrti v prihodnje po potrebi tudi stopnjevala.

 Zainteresirani prevajalci morajo poslati:

  • pisno vlogo za prevajanje za potrebe Policije, na kateri so navedeni telefonska številka in naslov (na katera je prevajalec dosegljiv 24 ur), EMŠO, davčna številka, davčna izpostava ter številka osebnega računa, enota in naslov banke (obrazec),
  • ustrezno dokazilo o pisnem in ustnem znanju bangladeškega, tigrinjskega, kurdskega, dari, farsi, urdu oziroma paštu jezika,
  • izjavo, da ni davčni zavezanec, ali fotokopijo odločbe, iz katere je razvidno, da ima status davčnega zavezanca,
  • izjavo, da zagotavlja prevajanje 24 ur na dan vse dni v letu, vključno s sobotami, nedeljami, prazniki in dela prostimi dnevi,
  • izjavo, da se na potrebo po prevajanju lahko odzove v dveh urah,
  • potrdilo ali izjavo, da je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se ga preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in da dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve preverjanje izjave in pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Prevajalec mora znati slovenski, srbski, hrvaški ali angleški jezik in bangladeški, tigrinjski, kurdski, dari, farsi, urdu ali paštu jezik.

Z izbranimi prevajalci bo sklenjena pogodba o avtorskem delu. Višina honorarja bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda. Za obračunsko stran pisnega prevoda se šteje 1500 znakov brez presledkov. Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 10.000 evrov bruto. Prav tako bo prevajalec upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki se v skladu z veljavnimi predpisi določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95. oktanov za vsak prevoženi kilometer.

Pogodba o avtorskem delu bo sklenjena do sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega javnega naročila, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2019.

Preberite tudi: Policija objavila nov razpis za policiste – nadzornike državne meje. Ste primeren kandidat?

Na javni poziv se lahko prijavijo tudi tisti prevajalci, ki zaradi presežene pogodbene vrednosti v letu 2019 nimajo več sklenjene pogodbe z Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo.

Zainteresirani kandidati naj vlogo z vsemi prilogami, s sklicem na številko 1001-57/2018, posredujejo najkasneje do 30. septembra 2019 na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mnz@gov.si.

Vir: www.policija.si

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije