Search
Close this search box.

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga odkupuje tudi prašiče in jagnjeta

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki od kmetov odkupuje mleko, govedo in les, je lani začela tudi odkup prašičev in jagnjet. Lani so povečali prihodke, rast načrtujejo tudi letos. Med letošnjimi novostmi napovedujejo odkup ekološke govedine za nadaljnjo prodajo trgovcu. V zadrugi pozorno spremljajo tudi dogajanje glede nelegalno odložene sadre.

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga je z odkupom in z mrežo specializiranih in živilskih trgovin pomemben partner v regijskem kmetijstvu. Po padcu obsega odkupa in tudi prometa v prvem koronskem letu 2020 je zadruga lani v primerjavi z letom prej beležila rast odkupa in tudi prihodkov ter za letos tudi pod okriljem novega vodstva načrtuje nadaljnjo rast.

Zadrugo z okoli 130 zaposlenimi od avgusta lani vodi novi direktor Boštjan Praznik, ki je prepričan, da ima zadružništvo v regiji, kjer prevladujejo manjše kmetije, svetlo prihodnost. Bo pa morala zadruga, kot pravi, v prihodnje bolj slediti novim trendom in se posodabljati ter mogoče organizirati odkupe še drugih, bolj nišnih proizvodov.

Epidemija covida-19 v poslovanju koroške zadruge ni pustila hujših posledic. Lani so v vseh segmentih odkupa ustvarili rast v primerjavi z letom prej, še najmanjša je bila rast pri odkupu mleka, ki pa sicer predstavlja najvišji delež prometa v celotnem odkupu zadruge.

Lani je zadruga od koroških kmetov odkupila 28,3 milijona litrov mleka, kar je nekaj več kot leto prej. Večji del odkupljenega mleka zadruga proda v Mlekarno Celeia, katere največja posamična lastnica je. Do nedavnega je preostalo desetino prodajala Ljubljanskim mlekarnam, lani pa so zaradi iskanja ugodnejših razmerij del odkupljenega mleka namesto k celjski mlekarni usmerili drugam, med drugim v Pomursko mlekarno, je za STA povedal Praznik.

Koroški kmet je konec lanskega leta za liter mleka dobil 37 centov, trenutno cena presega 40 centov. “Cena se popravlja in se bo morala tudi v prihodnje,” je poudaril direktor zadruge in spomnil na naraščajoče cene energentov in vhodnih materialov, kar vse vpliva na ekonomiko v pridelavi mleka in na ekonomski položaj kmetov. Opozoril je, da se je lani slovenska odkupna cena mleka začela še bolj oddaljevati od povprečne evropske cene, zato so pristopili k intenzivnim pogajanjem, ki potekajo tudi letos.

V celotnem odkupu zadruge ima sicer odkup mleka največji, 57-odstotni delež realizacije, odkup živine predstavlja 24-odstotni delež, odkup lesa pa 19-odstotnega. Zadruga je lani povečala odkup mladih pitanih goved, krav in telet, poskusno je začela tudi odkup prašičev in jagnjet v manjšem obsegu.

Glede cen na tem področju je Praznik izpostavil novo shemo izbrane kakovosti, ki je stopila v veljavo lani in ki predvideva, da morajo biti živali tudi skotene v Sloveniji, ne le rejene in zaklane. “S tem se je nabor živali, primernih za ta pogoj, bistveno zmanjšal glede na prej. In ker so trgovci še vedno želeli na svojih policah ohranjati meso izbrane kakovosti, se je pojavil večji pritisk na to kategorijo in za približno 30 odstotkov je zrasla tudi cena,” je opisal dogajanje.

V primerjavi z letom prej je bil lani za dobro četrtino višji tudi odkup hlodovine, ob tem pa izstopa tudi rast odkupnih cen, saj so lani v primerjavi z letom prej dosegli kar okoli 46-odstotno rast cen hlodovine. Zadruga je lani odkupila dobrih 37.600 kubičnih metrov okroglega lesa, od tega ga je okoli 80 odstotkov prodala v Avstrijo. Rast cen je prebudila tudi domačo žagarsko industrijo, ob tem ugotavlja Praznik.

Skupno je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga lani ustvarila 38,8 milijona evrov poslovnih prihodkov, čisti dobiček pa je bil malenkost manjši kot 100.000 evrov. Tudi za naprej ima zadruga, v kateri sicer več kot polovico prihodkov predstavlja njena trgovska dejavnost, smele poslovne načrte. Za letos planira okoli 42,6 milijona evrov prihodkov, pri čemer načrtuje za 13 odstotkov višje prihodke na trgovskem delu in za osem odstotkov na odkupu.

Praznik možnosti večjega odkupa vidi predvsem na področju odkupa lesa in živine, pa tudi ekološkega mesa. Za v prihodnje v zadrugi razmišljajo tudi o možnostih odkupa zelenjave, a bi bile za zagotavljanje količin in predvsem ponudbe tudi izven viška sezone potrebne naložbe pri kmetih, denimo v rastlinjake, prav tako bi morali vzpostaviti hladilnice.

V zadrugi v zadnjih mesecih pozorno spremljajo razmere glede nelegalno odložene sadre na koroških kmetijskih zemljiščih. Med tistimi, ki so sadro že vdelali v svoja zemljišča ali pa jo imajo še na kupih, je tudi nekaj kmetov, od katerih zadruga odkupuje mleko. Kakšen bo nadaljnji vpliv tega, še ni znano. Na delu je inšpekcija, ki ima nalogo, da te stvari razišče, je poudaril Praznik. Napovedal je, da bodo v prihodnje glede dogajanja s sadro zelo pazljivi.

Dogodki

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki od kmetov odkupuje mleko, govedo in les, je lani začela tudi odkup prašičev in jagnjet. Lani so povečali prihodke, rast načrtujejo tudi letos. Med letošnjimi novostmi napovedujejo odkup ekološke govedine za nadaljnjo prodajo trgovcu. V zadrugi pozorno spremljajo tudi dogajanje glede nelegalno odložene sadre.