Korošci, uresničite svojo poslovno idejo s projektom Podjetno nad izzive!

Poni_Koroska_foto

Regionalna razvojna agencija za Koroško nadaljuje z izvajanjem podpornih aktivnosti za potencialne podjetnike. Dne 10. 7. 2020 je objavila 1. javni poziv za vključitev 10-ih udeležencev v projekt Podjetno nad izzive (PONI Koroška).

Projekt PONI Koroška je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.  Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Koroška, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Prijava poteka preko javnega poziva, objavljenega na spletni strani RRA Koroška. Poziv je odprt vse do 31. julija 2020.

Cilj projekta je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). V projekt PONI Koroška bo do leta 2023 vključenih 80 potencialnih udeležencev, pričakuje pa se 30 % realizacija projekta oziroma registracija 24 novih poslovnih subjektov v roku 2 let po zaključku usposabljanja.

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o projektu:

V četrtek, 23. julija bo v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ozare v Slovenj Gradcu (prostor 9a v 1. nadstropju) potekala predstavitev, na kateri bodo potencialni prijavitelji dobili odgovore na vsa vprašanja v zvezi s pozivom in projektom.

Dodatne informacije v zvezi s projektom PONI KOROŠKA so na voljo na strani www.rra-koroska.si, na e-mail tjasa.havnik@rra-koroska.si ali boris.skudnik@rra-koroska.si , na tel. 059 085 190 ali osebno na sedežu RRA Koroška, Meža 10, 2370 Dravograd.

Besedilo: Tjaša Havnik, vodja projekta PONI Koroška

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije