Kmetijsko ministrstvo z dvema razpisoma za odpravo škode v gozdovih

inistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v četrtek v uradnem listu objavilo dva javna razpisa s področja preprečevanja in odprave škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1,37 milijona evrov.
Grega Zlatar vetrolom

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018 ter prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove, opozarjajo na kmetijskem ministrstvu. Cilji sanacije gozdov so ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Slovenije za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

Za delo za odpravo škode in obnovo gozda je na voljo do milijon evrov. Za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, je na voljo 427.000 evrov, zaradi vetroloma 160.000 evrov, zaradi napada podlubnikov kot posledice žledoloma 410.000 evrov ter zaradi vetroloma v letu 2018 3000 evrov.

Drugi razpis pa prinaša sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov. Na voljo je do 370.000 evrov, in sicer za sanacijo po žledolomu 70.000 evrov, po vetrolomu 40.000 evrov, po napadih podlubnikov kot posledice žledoloma 170.000 evrov ter zaradi vetroloma v letu 2018 90.000 evrov.

Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih bo potekal od 3. avgusta do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore je 500 evrov na vlogo, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore, še navaja kmetijsko ministrstvo.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije