Kaj se dogaja v Kulturnem domu Slovenj Gradec? Direktor nepričakovano odstopil

Včeraj je v javnosti odjeknila nepričakovana novica, da z mesta direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec nepreklicno odstopa Davorin Horvat. Danes sta nam navedbe potrdila tako Horvat kot slovenjgraški župan, Tilen Klugler.

Včeraj je v javnosti odjeknila nepričakovana novica, da z mesta direktorja Kulturnega doma Slovenj Gradec nepreklicno odstopa Davorin Horvat, ki je kulturni dom vodil od 1. 6. 2017. Informacije smo preverili tako pri Horvatu, ki je bil sicer na mesto direktorja imenovan za dobo petih let kot pri slovenjgraškem županu Kluglerju. Oba sta navedbe tudi potrdila.

Horvat je ob tem dejal, da se za odstop ni odločil iz osebnih razlogov, ampak da nepreklicno zapušča mesto direktorja zaradi nepodpore ustanoviteljice mestne občine Slovenj Gradec in Sveta zavoda Kulturnega doma Slovenj Gradec (omenja, da so njegovi številni člani po njegovem mnenju vsaj moralno gledajoč v navzkrižju interesov). Omenja pa tudi kadrovsko podhranjenost zavoda, sicer je pojasnil, da je vse razloge za odstop navedel v obširni pisni odpovedi, ki jih je spisal na kar šestih straneh.

Odpoved je sicer na občinski svet poslal že v preteklem mesecu (30. 4. 2019), z mesta direktorja pa odstopa s 1. junijem. Ta datum je predlagal zato, ker se mu zdi korektno, da bo njegova naslednica oz. naslednik po svoje lahko oblikoval-a program nove abonmajske sezone. Program Slovenjgraškega poletja je sicer oblikoval že on. “To je narejeno, saj bi bilo za to v juniju premalo časa.”

Svetu zavoda je Horvat med drugim očital tudi neprestano iskanje napak, ki pa, kot pravi, na samo delovanje zavoda niso imele posebnega vpliva, in premajhno zanimanje za dosežene dobre rezultate. Hkrati je bil kritičen do občine in njenih strokovnih služb, ki mu naj ne bi nudile zadostne podpore, ki jo je pričakoval glede na besede prejšnjega župana.

Za konec je Horvat dejal, da zapušča kulturni dom v dobri kondiciji, da pa načrtov, kaj bo delal v prihodnje še nima. Dejal je, da je ponosen na znižane neprogramske stroške v letu 2018 in na povečan obisk. “Na primer kino v letu 2016 zabeleženih 11.500 obiskovalk in obiskovalcev, v 2017 rahel dvig na 11.883 in v letu 2018 dvig na kar 15.100. Na vseh prireditvah v letu 2018 (skupaj 517) smo lani zabeležili dobrih 22 tisoč obiskovalcev. Vseh abonentov je v sezoni 2016-17 bilo 362, v sezoni 2017-18 bilo 531 in v iztekajoči se abonmajski sezoni 2018-19 že 603.”

Njegovi naslednici oz. nasledniku želi več politične podpore, posluha s strani občinskih služb in članov sveta zavoda, je zaključil Horvat.

Kot pa je za spletni portal Koroške Novice po telefonu pojasnil slovenjgraški župan, Tilen Klugler, je prejel Horvatovo odstopno izjavo po elektronski pošti in to teden dni za tem, ko sta se sestala ter skupaj pregledala delovanje kulturnega doma, se pogovarjala o nadaljnjem delu in njunih pričakovanjih glede samega delovanja kulturnega doma. Klugler je še dejal, da je bil odstop direktorja KD Slovenj Gradec zanj presenečenje, saj na samem srečanju ni bilo govora o odstopu.

»Na sestanku sem direktorja KD seznanil z mojimi pričakovanji, mu razložil nekaj pravno formalnih stvari, ki jih KD na podlagi zakona ni imel dobro urejenih … Kasneje pa sem prejel odstopno izjavo, v kateri je Horvat navedel, da nima podpore s strani občine in da ga z določenimi akti in načinom delovanja ni nihče seznanil. Menim, da mora direktor poznati zakonodajo in akte glede delovanja zavoda in na kakšen način se sprejemajo,« je še razložil Klugler.  

Na vprašanje, kaj sedaj oziroma kako naprej, je Klugler odgovoril, da se bo v Slovenj Gradcu v ponedeljek sestal Kviaz, ki bo obravnaval Horvatovo odstopno izjavo in imenoval vršilca dolžnosti. direktorja za dobo največ enega leta, ki ga morajo potem potrditi še občinski svetniki, kar bi naj se po Kluglerjevih besedah zgodilo sočasno z razrešitvijo Horvata z mesta direktorja na občinski seji, ki je predvidena za 5. junij.

Klugler je še pojasnil, da na občini razmišljajo tudi o reorganizaciji občinskih javnih zavodov, kamor spada poleg Spoturja tudi kulturni dom, vendar morajo o načinu reorganizacije temeljito razmisliti, zato bodo najprej potrdili v. d. direktorja, potem pa se bodo odločali glede morebitnega novega razpisa za direktorja kulturnega doma oziroma glede oblike reorganizacije zavodov.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije