Jana Makuc imenovana za strokovno direktorico Slovenjgraške bolnišnice

Dr. Jana Makuc, dr.med., ki je od lanskega decembra opravljala funkcijo vršilke dolžnosti strokovne direktorice Splošne bolnišnice Slovenj Gradec se je edina prijavila na razpis za mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, objavljen septembra lani.

Na seji sveta zavoda je bila v sredo, 17. oktobra, soglasno imenovana za strokovno direktorico Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za štiriletno mandatno obdobje, mandat ji je pričel teči z naslednjim dnem.

 

 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila