Search
Close this search box.

Izpusti rdečega prahu na Ravnah niso škodljivi in so v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem (FOTO in VIDEO)

V teh dneh so se ravenski svetniki seznanili z vzroki za občasne izpuste rdečega prahu iz železarne na Ravnah in z okoljevarstvenimi rešitvami, za katere so v Metalu od leta 2012 do 2017 namenili približno 1,6 milijona evrov. Beseda pa je na seji Občinskega sveta tekla tudi o škodljivosti teh izpustov in predvidenih rešitvah.

Na zadnji seji Občinskega sveta na Ravnah so svetniki obravnavali tudi občasne izpuste rdečega prahu iz Jeklarne SIJ Metal Ravne d.o.o., o čemer je med drugim tekla beseda tudi na včerajšnji novinarski konferenci, ki jo je sklical ravenski župan dr. Tomaž Rožen, na njej pa je bil poleg predstavnikov medijev, prisoten tudi podžupan Aljaž Verhovnik.

O tem, da v SIJ Metalu Ravne prihaja do nekontroliranih izpustov, ki jih po besedah vodstva omenjenega podjetja tudi uspešno zmanjšujejo, smo na pobudo bralcev in prejetih sporočil ter fotografij že poročali tudi na našem spletnem portalu.

Naj spominom, da je septembra 2018, nam na vprašanje glede navedb občanov, da se iz dimnikov podjetja Metal preveč kadi in da mimo filtrov, v zrak, spuščajo preveč škodljivih snovi, , glavni direktor SIJ Metala Ravne na Koroškem Andrej Gradišnik odgovoril, da v SIJ Metalu Ravne redno izvajajo meritve prahu na odpraševalni napravi v jeklarni, katere rezultati so v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Med drugim je dejal, da so v učinkovito zajemanje odpadnih plinov iz elektroobločne peči jeklarne v zadnjih treh letih veliko vložili: sprememba zajemanja dimnih plinov na napi, povečanje preseka odvodnika, obnovitev in zatesnitev odpraševalne naprave. Da s temi naložbami uspešno zmanjšujejo nekontrolirane izpuste v ozračje in izboljšujejo delovne pogoje. Razložil pa je tudi, da ravno v tem obdobju (septembra 2018) izvajajo študijo celovite rešitve odpraševanja v jeklarni, s katero se bodo vsi posamezni viri zajeli v odpraševalno napravo. S tem bodo zagotovili, da do nekontroliranih izpustov ne bo več prihajalo.

Fotografije, ki so jih v uredništvo Koroških Novic poslali bralci do septembra 2018.

Na včerajšnji novinarski konferenci je podobno zgodbo podal tudi dr. Tomaž Rožen, ki je dejal, da občani Raven že vrsto let opažajo občasno povečan izpust rdečega prahu oz. oblakov dima na območju Poslovne cone Ravne, o čemer redno obveščajo tudi občino. Zato Družbo SIJ Metal Ravne d.o.o., ki je vir onesnaževanja, s strani občine redno opozarjajo in prav tako so že večkrat želeli pojasnila, vendar pa do izpustov žal še vedno vseskozi prihaja, v zadnjem času celo pogosteje in bolj intenzivno kot pred leti. 

VIDEO: Izjava dr. Tomaž Rožena: “Od inšpektorata smo dobili odgovor, da ni prišlo do kršitev okoljske zakonodaje. Da pa je podjetje ves čas pod stalnim nadzorom rednega in izrednega inšpekcijskega nadzora. Odreagirali smo kot lokalna skupnost, ki si tega ne želi in dobili zavezo, da se bo to v prihodnjem letu popolnoma odpravilo..”


Rožen je tudi pojasnil, da so tokrat od vodstva podjetja na seji dobili zagotovilo, da prihaja do povečanega izpusta rdečega prahu oz. oblakov dima na območju Raven le izjemoma, kadar peč, ki je stara že trideset let, ne dela dobro. Da po besedah odgovornih v Jeklarni redno izvajajo trajne meritve prahu na odpraševalni napravi ter občasne meritve emisij snovi v zrak. Da so le te izvajali tudi v letu 2018. Dobili so tudi zagotovilo, da so vsi merjeni parametri v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi, kar pomeni, da poslujejo skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem IED (prej IPPC) in ne kršijo zakonodaje na okoljevarstvenem področju, kar je potrdil tudi inšpekcijski nadzor.

FOTO: Bralec P.K. Fotografije so bile posnete februarja in aprila 2019

Kot zagotavljajo v Metalu so v izpustih prahu pretežno železovi oksidi (od tod tudi opazna oranžno-rdeča barva prahu), ki niso škodljivi, se pa strinjajo, da je zelo moteča barva prahu, ki daje vtis, da je nekaj nevarnega.

»V podjetju Metal so tudi obljubili, da bodo to nefunkcionalno napravo, katere nedelovanje se vidi v obliki rdečega prahu, popolnoma zamenjali z novo, in sicer v letu 2020. Da so zadnji dve leti opravljali študijo o tem, kaj je narobe, zakaj prihaja do tega rdečega prahu, kar z manjšimi ukrepi sicer rešujejo. Na seji so te ukrepe tudi natančno predstavili. Zavedajo se, da je omenjena peč že stara, saj je iz leta 1990, deluje na maksimumu, deluje na zgornji kondiciji svojih zmožnosti in zato prihaja do občasnih zamašitev in zastojev,« je še razložil Rožen.

Za okoljevarstvene rešitve so v Metalu od leta 2012 do 2017 namenili cca. 1,6 milijona evrov, kar polovico teh sredstev za sanacijo razpršenih emisij. Investirali so na zajemanju odpadnih plinov iz elektroobločne peči jeklarne, spremenili so zajemanje dimnih plinov na napi, povečali presek odvodnika, obnovili in zatesnili smo odpraševalno napravo ter zamenjali filtrne vreče. Z navedenimi investicijami so nekontrolirane izpuste v ozračje zmanjšali, zagotavljamo skupno povprečno učinkovitost zajemanja odpadnih plinov več kot 98 %, kar je skladno z zahtevami BAT (Best Available Techniq – najboljše možne tehnologije) za jeklarne.

Kot je še razvidno iz dopisa, ki so ga poslali na Občino Ravne, sta bila v družbi Metal v letu 2018 izvedena dva inšpekcijska pregleda. Prvi pregled Inšpekcije za okolje je bil opravljen 25. 9. 2018, na podlagi podane prijave. V inšpekcijskem pregledu trajne meritve prahu, kot tudi občasne meritve na odpraševalni napravi niso pokazale prekoračitev, zato je bil postopek ustavljen. Na UHP peči je prišlo 4. 10. 2018 do požara. V času tega izrednega dogodka so na merilniku trajnih meritev prahu zaznali prekoračitev mejnih vrednosti. Dogodek so prijavili na Inšpekcijo za okolje. Ker je bila prekoračitev posledica izrednega dogodka in se po sanaciji okvare ni več pojavila, zoper SIJ Metal Ravne ni bil uveden postopek.

Dogodki

V teh dneh so se ravenski svetniki seznanili z vzroki za občasne izpuste rdečega prahu iz železarne na Ravnah in z okoljevarstvenimi rešitvami, za katere so v Metalu od leta 2012 do 2017 namenili približno 1,6 milijona evrov. Beseda pa je na seji Občinskega sveta tekla tudi o škodljivosti teh izpustov in predvidenih rešitvah.