Search
Close this search box.

FOTO: Na Ravnah bodo poskušali oživiti tenis s postavitvijo montažnega šotora

Na današnji seji Občinskega sveta na Ravnah so potrdili predlog za podelitev stavbne pravice na dveh tenis igriščih za postavitev montažnega šotora za tenis na DTK-ju, s katerim želijo občanom omogočiti boljše pogoje za igranje tenisa ter s tem poskrbeti za oživitev te športne panoge na Ravnah.

Ravenski svetniki so na 5. redni seji Občinskega sveta soglasno sprejeli predlog za podelitev stavbne pravice, za dobo 30 let, na dveh tenis igriščih za postavitev montažnega šotora za tenis na DTK-ju, s katerim želijo občanom omogočiti boljše pogoje za igranje tenisa ter s tem poskrbeti za oživitev te športne panoge na Ravnah.

Na lokaciji DTK-ja so namreč v lasti občine Ravne na Koroškem, tri tenis igrišča, ki so vpisana v razvid športnih objektov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s katerimi upravlja ZKŠTM, namenjena pa so uporabi vsem občanom pod enakimi pogoji, vendar so potrebna celovite obnove, za kar pa občina Ravne trenutno nima dovolj sredstev.

Cilj občine za podelitev stavbne pravice za postavitev montažnega šotora za tenis na DTK-ju je, da se vsem občanom zagotovi uporabo tenis igrišč skozi vse leto.

Na podlagi pregleda uporabe tenis igrišč v zadnjih treh letih so na Ravnah ugotovili, da igrišča uporabljajo predvsem pravne in fizične osebe proti plačilu (na trgu), v manjšem delu pa se uporabljajo za izvajanje Letnega programa športa. Športno rekreacijo v okviru izvajanja LPŠ na tenis igrišču namreč izvaja le eno društvo, in sicer 80 ur na leto. Hkrati pa so po pregledu finančnega poslovanja ugotovili, da so stroški omenjenih igrišč višji od prihodkov.

V predlogu za potrditev so tudi zapisali, da so tenis igrišča v slabem stanju in so potrebna celovite obnove od ograje, razsvetljave in igralne površine, zalivalni sistem je dotrajan, dotrajani so tudi trakovi za črte. Treba je popraviti luči, prebarvati stebre in zamenjati mrežo-ograjo okrog igrišč in med igrišči, ker je natrgana in zarjavela. Nekaj povezovalnih stebrov je potrganih in jih je treba zavariti nazaj.

Kot razlog za sprejem sklepa so pristojni navedli, da je bil tenis v preteklosti zelo razvit tudi v tekmovalnem smislu, vendar se je rekreacijsko in predvsem športno zanemaril zaradi nezmožnosti igranja tudi v zimskem času. Občani Raven so v zimskem času primorani odhajati na vadbo v druge kraje (Avstrija, Slovenj Gradec, i.t.d.), kjer imajo urejena pokrita tenis igrišča. Zaradi nezmožnosti igranja skozi vse leto prihaja do stagnacije te športne panoge.

S podelitvijo stavbne pravice bi imetnik stavbne pravice na dveh tenis igriščih z lastnimi sredstvi postavil montažni šotor, tenis igrišči z montažnim šotorom uporabljal in jih tudi vzdrževal in s tem občanom omogočil igranje tenisa skozi vso leto. Občina Ravne na Koroškem trenutno nima sredstev za nakup montažnega šotora, kot tudi ne za celovito obnovo tenis igrišč, zato je zainteresirana za podelitev stavbne pravice, saj bi se s tem občanom omogočili boljši pogoji za igranje tenisa, pojasnjujejo na občini.

FOTO: Občina Ravne na Koroškem. Podelitev stavbne pravice bi bila omejena na zadnji dve igrišči (črno obroba na sliki).

Na podlagi dejstva, da je bil v preteklosti slabo izražen javni interes glede uporabe tenis igrišč vseh pod enakimi pogoji, so na današnji seji svetnikom predlagali:

  • Da se eno tenis igrišče ohrani v upravljanju ZKŠTM, torej se na tem zemljišču z že zgrajenim tenis igriščem ne podeli stavbna pravica in se na njem še naprej omogoča uporaba vsem, pod enakimi pogoji in za izvajanje Letnega programa športa.
  • Dve tenis igrišči pa se izbrišeta iz razvida športnih objektov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter se na delu zemljišča, na katerem sta zgrajeni, podeli stavbna pravica zasebniku.

Oba predloga so svetniki soglasno potrdili.

Tako bo Občina Ravne na Koroškem po današnji seji pričela postopek, s katerim bo najugodnejšemu ponudniku oziroma investitorju podelila stavbno pravico na delu parcelne številke 728/1, k.o. 882-Ravne, na kateri se nahaja že zgrajen objekt dveh tenis igrišč, in sicer za namene dograditve tega objekta s postavitvijo montažnega šotora.

FOTO: Občina Ravne na Koroškem. Izgled tenis montažnega šotora.

Občina bo po prenehanju obdobja trajanja stavbne pravice, v katerem se pričakuje oživitev tenisa, pridobila tenis igrišča z montažnim šotorom nazaj v last proti plačilu nadomestila imetniku stavbne pravice, ki v skladu z zakonom znaša največ polovico povečanja tržne vrednosti nepremičnine.

Dogodki

Na današnji seji Občinskega sveta na Ravnah so potrdili predlog za podelitev stavbne pravice na dveh tenis igriščih za postavitev montažnega šotora za tenis na DTK-ju, s katerim želijo občanom omogočiti boljše pogoje za igranje tenisa ter s tem poskrbeti za oživitev te športne panoge na Ravnah.