FOTO: Muta ob novi avtobusni postaji dobila tudi prireditveni plato

Krajani Mute so od septembra z zanimanjem in pričakovanjem spremljali gradbena dela v trškem jedru na zgornji Muti. Včeraj pa so uradno pozdravili rezultat: novo avtobusno postajo pred gasilskim domom.

Ob postaji so uredili tudi plato, ki bo služil kot prizorišče različnih prireditev, saj je kulturno življenje na Muti, ki se ponaša s številnimi društvi in organizacijami, zelo pestro. Ob otvoritvi je župan Mirko Vošner pohvalil konstruktivno sodelovanje vseh deležnikov, ki so zaslužni za realizacijo kvalitetnega projekta, čeprav so bili sprva izraženi tudi dvomi o umestitvi večnamenskega prireditvenega prostora prav na to lokacijo.

Gradnja pa ni potekala povsem brez zapletov. Med gradnjo so bili najdeni skeletni ostanki, na podlagi česar so se s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije opravile arheološke raziskave, ki so pokazale, da najdeni človeški ostanki najverjetneje izvirajo iz časov pred letom 1271, ko je bil na tem območju ustanovljen avguštinski samostan s pokopališčem. Najdišče so vpisali v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije.

Z otvoritvijo avtobusne postaje in prireditvenega prostora pa ureditev Mute še ni zaključena. Dela se nadaljujejo tudi na spodnji Muti, kjer urejajo središče, ki postopno dobiva novo podobo.