Search
Close this search box.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – naložba za brezskrbno življenje brez finančnih skrbi!

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je neobvezno, a zelo priporočljivo, če se želite izogniti velikim stroškom zdravstvenih storitev.

V Sloveniji je osnovno zavarovanje obvezno, medtem, ko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje prostovoljno. Čeprav je to zavarovanje neobvezno, pa je že skoraj nujno. Poglejmo, zakaj.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno zavarovanje, ki ga lahko sklenemo poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravzaprav poznamo tri najpogostejša zdravstvena zavarovanja:

 • obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • dodatno zdravstveno zavarovanje,
 • dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kdo potrebuje obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zavarovanje morajo imeti urejeno vsi, saj krije vse osnovne zdravstvene storitve, kot je na primer zdravniški pregled. Zavarovanje za vas praviloma uredi, kdor je z zakonom določen kot zavezanec za plačilo prispevka:

 • Zaposleni – zavarovanje uredi in krije delodajalec.
 • Nezaposleni –  si morajo zavarovanje urediti sami. Stroške vam lahko krije delodajalec zakonskega partnerja ali pa center za socialno delo.
 • Študentje in dijaki –  so zavarovani preko staršev vse do dopolnjenega 26. leta starosti.
 • Polnoletne osebe brez statusasi morajo zavarovanje urediti sami.

To vrsto zavarovanja lahko uredite na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje, potrebujete osebni dokument in obrazec M-1, ki ga dobite v knjigarni.

Status obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko enostavno preverite na najbližji enoti zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ali na njihovi spletni strani.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Veliko ljudi je v zmoti, da je dodatno zdravstveno zavarovanje enako dopolnilnemu, vendar je med njima velika razlika.

Dodatno zavarovanje zavarovancem nudi dodatne ugodnosti med zdravljenjem, tako da gre pravzaprav za nadstandardno zavarovanje. Teh zavarovanj imate lahko več, najpogosteje pa se ljudje odločajo za dodatno zavarovanje za zobozdravstvene storitve.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kot že rečeno, dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, je pa močno priporočljivo. Krije namreč tisti del stroškov, ki jih obvezno zavarovanje ne krije. Za lažjo predstavo: obvezno zdravstveno zavarovanje krije pregled pri zdravniku, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa krije stroške zdravil.

Slednje pa ne krije samo zdravil, temveč tudi nenujne reševalne prevoze, medicinsko-tehnične pripomočke, razne specialistične preglede, diagnostiko, rehabilitacijo itd.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko krije od 10 % do 90 % stroškov, odvisno od zdravstvene storitve.

Načeloma velja, da 30 % celotnih stroškov zdravstvenih storitev krije dopolnilno zavarovanje, 70 % pa dodatno zdravstveno zavarovanje. Ker ni enotnega cenika vas lahko na obravnavi pri zdravniku čaka neprijetno presenečenje.

Predstavljajte si, da si poškodujete koleno, zdravnik pa po dodatnih preiskavah ugotovi, da gre za strganje križnih vezi in da je operacija neizogibna. Stroški vaše obravnave bi zgledali nekako takole:

 • pregled pri ortopedu 80 EUR,
 • magnetna resonanca kolena 250 EUR,
 • kontrolni ortopedski pregled 50 EUR,
 • rekonstrukcija križnih vezi 4000 EUR.

Obvezno zdravstveno zavarovanje bi v tem primeru krilo 3080 EUR, preostanek, 1300 EUR, pa bi morali kriti sami, če niste dopolnilno zavarovani.

Verjetno zdaj bolj razumete, zakaj se vam splača, da imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kakšna je mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Mesečna premija za zdravstveno zavarovanje, ki je dopolnilno, se pri vseh zavarovalnicah giba okrog 35 evrov. Cena se lahko zniža, če vam zavarovalnica prizna popust, glede na pakete zavarovanj, ki jih sklenete pri njih. Lahko pa se zgodi, da morate plačevati višjo premijo.

Ste vedeli, da morate za vsako leto, ko v preteklosti niste plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, plačevati pribitek na premijo?

Veliko ljudi ne ve, da v primeru neplačevanja dopolnilnega zavarovanja, za vsako leto, zavarovalnica doda 3 odstotke. Če ste na primer dopolnilno zavarovanje začeli plačevati šele po 5 letih zaposlitve, lahko pričakujete 15 % pribitek na premijo. Višjo premijo boste v tem primeru plačevali do konca življenja.

Lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje miruje?

Če imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko polica za določen čas miruje, vendar le pod določenimi pogoji:

 • dlje časa bivate v tujini,
 • prestajate zaporno kazen,
 • še niste dopolnili 26 let in se ponovno vpišete v šolo,
 • vas opraviči CSD,
 • drugi pogoji predpisani v skladu z določili zavarovalnice.

Kdaj moram skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kdaj začne veljati?

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje morate skleniti takoj, ko vam poteče status študenta, ob prvi zaposlitvi, če kot tujec postanete slovenski državljan, ko postanete družbenik d.o.o. oziroma d.n.o. in ko iz drugih razlogov nimate urejenega dopolnilnega zavarovanja.

Za sklenitev prostovoljnega zavarovanja imate časa en mesec, veljati pa začne še isti dan. V primeru, da ste rok zamudili, vam zavarovanje začne veljati šele čez tri mesece od sklenitve.

Ne razmišljajte o tem, da zavarovanja ne potrebujete, ker ste zdravi, saj nesreča in bolezen nikoli ne počivata. Čim prej sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje in si prihranite dodatne finančne skrbi.

Dogodki

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je neobvezno, a zelo priporočljivo, če se želite izogniti velikim stroškom zdravstvenih storitev.