Search
Close this search box.

VIDEO in FOTO: Danes je v Slovenj Gradcu potekala javna obravnava predloga za odsek tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Dravogradom

Danes, 11. junija 2024, je v Kulturnem domu Slovenj Gradec potekala javna obravnava državnega prostorskega načrta.

V Kulturnem domu v Slovenj Gradcu je danes, 11. junija 2024, ob 17. uri javna obravnava državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za odsek tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Dravogradom.

Javne razgrnitve se je udeležilo precej občank in občanov, ki so prisluhnili tej aktualni temi.

V fizični obliki bo gradivo razgrnjeno v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, občine Dravograd in v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor v Ljubljani od ponedeljka 10. junija do petka 12. julija 2024.

Objavljamo vizualizacijo tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Dravogradom podjetja Lineal.

Gradivo je dosegljivo tudi v elektronski obliki na tej povezavi.

Pobude, mnenja in pripombe je mogoče dati v času javne objave pisno po elektronski pošti gp.mnvp@gov.si, obvezno s pripisom DPN Slovenj Gradec – Dravograd.

Namen DPN je umestiti traso državne ceste in spremljajočih objektov v prostor in podrobneje določiti gradbeno tehnične, oblikovalske, tehnološke, varstvene in druge pogoje za zagotavljanje ustreznih bivalnih, delovnih in proizvodnih razmer ter ukrepe za ohranjanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

DPN je osnova za parcelacijo zemljišč ter izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, sprejem uredbe pa pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti.

Vir: MO Slovenj Gradec

Fotogalerija

Dogodki

Danes, 11. junija 2024, je v Kulturnem domu Slovenj Gradec potekala javna obravnava državnega prostorskega načrta.