Domovi starejših polni, v porastu povpraševanje za storitev pomoč starejšim na domu

Po vsej državi se že več let ukvarjajo s problematiko prezasedenosti domov za starejše. V Sloveniji je trenutno 94 domov, namenjenih starejšim od 65 let in drugim osebam, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma. Na Koroškem so takšni domovi trije: Koroški dom starostnikov (KDS) Črneče pri Dravogradu s poslovno enoto Slovenj Gradec, Dom starejših na Fari na Prevaljah in zasebni dom s koncesijo Dom Hmelina v Radljah ob Dravi.

V zadnjem času je s strani uporabnikov tudi vedno več povpraševanja glede pomoči na domu, ki jo sicer ponujajo tudi vsi koroški domovi starostnikov, vendar je kljub temu povpraševanje večje od ponudbe.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Preverili smo, kakšno je stanje glede zasedenosti v domovih na Koroškem in kako je s storitvijo pomoč na domu.

Stanka Vauh, direktorica Doma starejših Na Fari: »V letu 2018 je Dom starejših Na Fari Na Prevaljah prejel do 25. 09. 2018, 206 novih prošenj za sprejem v Dom. Na čakalni listi evidentiramo 208 prosilcev, od tega je aktualnih prošenj 21. V zadnjih mesecih ugotavljamo velik porast vlog iz drugih koncev Slovenije (osrednja Slovenija, Gorenjska ter Maribor). Problem objavljanja podatkov prosilcev vidimo v tem, da je lahko isti prosilec npr. za Dom Na Prevaljah hkrati tudi prosilec za Dom v Črnečah, Radljah, Dravogradu, Šentjanžu in morda še kje drugje. Tako se potem število prošenj povečuje in ne kaže dejanskega stanja čakajočih za sprejem.«

Vauhova dodaja, da je težko doreči povprečno čakalno dobo, ker se v določenih trenutkih lahko sprosti več postelj, v določenih obdobjih pa je lahko tudi mesec dni brez sprejema novega stanovalca. Po njenih besedah se nekje do enega meseca najde ustrezno mesto za nujne sprejeme, za prosilce, ki na prosto mesto čakajo v bolnišnici oziroma živijo doma sami. V domu starejših Na Fari izvajajo tudi pomoč na domu. V občini Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje je 18 uporabnikov pomoči na domu. Na čakalnem seznamu pa so trije potencialni uporabniki.

Manca Štrigl Javornik pravi: »V Koroškem domu starostnikov Črneče Dravograd nudimo namestitev 263 stanovalcem. Od tega je 196 žensk in 67 moških. Povprečna starost je 85,5 let. Trenutno so na listi čakajočih aktivni 203 prosilci. Nujnih za sprejem je 10. Večina prosilcev čaka na sprejem v bolnici. Povprečna čakalna doba je približno tri mesece za namestitev v dvoposteljno sobo, za enoposteljno sobo pa je daljša od pol leta. V občini Dravograd narašča povpraševanje za storitev Pomoči na domu, ki je v okolju zelo dobro sprejeta. V letu 2014 smo jo ponujali 17 uporabnikom, letos pa jih je 36, od tega 26 žensk in 10 moških. V čakalni vrsti je trenutno 7 prosilcev.«

Dom starostnikov Črneče pa je tudi eden izmed treh izbranih nosilcev v Sloveniji, ki bodo testirali zakon o dolgotrajni oskrbi. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

https://www.koroskenovice.si/novice/koroski-dom-starostnikov-crnece-eden-izmed-treh-izbranih-zavodov-za-izvajanje-pilotnega-projekta-dolgotrajne-oskrbe/

Iz Koroškega doma starostnikov – Poslovne enote Slovenj Gradec so sporočili: »Čakalno dobo je glede na naravo dela težko opredeliti po dnevih oziroma mesecih, letih. Na prošnje se odzivamo na trenutne potrebe oziroma ukrepamo glede na nujnost prošnje. Če je možno ponudimo tudi začasne namestitve, seveda pa vseskozi sodelujemo z drugimi institucijami. Kapaciteta doma je 92 mest, 42 enoposteljnih sob in 25 dvoposteljnih sob. Pomoč na domu ponujamo za občane Slovenj Gradca ter občane Raven na Koroškem. Trenutno je število čakajočih za storitev pomoči na domu v občini Slovenj Gradec 13, v občini Ravne na Koroškem pa 8. Zanimanje za samo storitev je veliko.

V Koroškem domu starostnikov v Slovenj Gradcu pa so letos odprli tudi Info točko Sobivamo. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

https://www.koroskenovice.si/novice/sobivanje-starejsih-za-boljso-kakovost-zivljenja-tudi-v-slovenj-gradcu/

Janja Ramšak, Dom Hmelina, je povedala, da imajo v Radljah v Domu Hmelina 152 postelj, čakalna doba pa je odvisna glede na fluktuacijo, kar je pa zelo težko vnaprej napovedati. Lahko je čakalna doba en mesec ali pa pol leta. Za enoposteljno sobo se čaka dlje. Ramšakova dodaja, da izvajajo tudi pomoč na domu. Zanimanje je odvisno od potreb uporabnikov. Izpostavila pa je, da bi morala biti cena pomoči na domu enaka za vse uporabnike v Sloveniji, ne glede kje kdo stanuje.