Search
Close this search box.

Dimniški požar. Kako ga preprečiti? Kako ravnati?

Kurilna sezona, ki je na višku, s seboj prinaša tudi nekatere nevšečnosti, med njimi tudi možnost dimniških požarov, ki so zadnje dni na območju Koroške precej pogosti. Čeprav so tovrstni požari zaradi uporabe naprednih materialov pri gradnji oz. sanaciji dimnikov vse redkejši, do njih še vseeno prihaja. O nekaterih smo pisali tudi na strani Koroških novic.

https://www.koroskenovice.si/novice/na-prevaljah-gori/

https://www.koroskenovice.si/novice/foto-kljub-prazniku-so-imeli-gasilci-polne-roke-dela/

Požari v dimnikih so se v zadnjih letih sicer nekoliko umirili, kljub temu pa še vedno vsako kurilno sezono prizadenejo veliko število stanovanjskih objektov. Z dobro preventivo bi lahko preprečili še veliko več dimniških požarov, ki nemalokrat terjajo ogromne premoženjske izgube, redko pa tudi življenja.

Za nastanek požarov so največkrat krivi stari in dotrajani dimniki, grajeni iz opeke. Požar v dimniku je še posebej pogost pojav v zgradbah, ki imajo ogrevanje na trda goriva. Ob uporabi smolnatega lesa lahko pride do vžiga še gorljivih snovi oz. saj. Poleg dotrajanosti dimniški požar povzročata tudi slabo vzdrževanje in nestrokovna gradnja dimnika. Zato je zelo pomembno, da nam dimnik projektira in zgradi podjetje, ki uporablja certificirane in kakovostne materiale, hkrati pa so zelo pomembne tudi izkušnje ter natančnost pri delu. Poleg tega moramo poskrbeti za redno pregledovanje in čiščenje, saj dimniki v nasprotnem primeru ne zagotavljajo dobrega vleka, kar privede do zgostitve saj in posledično do dimniškega požara.

Na požar v dimniku kažejo različni pokazatelji. Začetno fazo dimniškega požara prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oziroma temno rumenega dima iz dimnika, v intenzivni fazi gorenja oblog pa tudi po iskrah ali celo plamenu na ustju dimnika. Zato dimniški požar najprej opazimo zunaj stavbe, največkrat ga v tej fazi prvi opazijo sosedje ali mimoidoči. Dimniški požar spremlja tudi vse glasnejše prasketanje. Ko torej slišite bobnenje v dimniku, vam mora takoj postati jasno, da se pripravlja požar, zato morate hitro ukrepati. Ostali znaki dimniških požarov so še vroče rozete, slabše izgorevanje, smrad v hiši, vroče stene dimnika ipd.

V primeru dimniškega požara upoštevajte dve temeljni pravili:

  1. NE ODPIRAJTE DIMNIŠKIH VRATIC.
  2. DIMNIŠKEGA POŽARA NE GASITE Z VODO, saj lahko pride do eksplozije.

Takoj ko opazite prve znake požara, pokličite telefonsko številko 112 in sporočite nujne podatke. Čeprav boste morda že pred prihodom gasilcev zadevo rešili sami, je še vedno zelo pomembno, da pokličete na telefonsko številko 112, saj se dimniški požari pogosto razvijajo zelo hitro. Zaprite dimniška vratca in s tem preprečite dovod kisika. Če so v bližini dimnika gorljivi predmeti, jih odstranite.

Ne odpirajte dimniških vratc, saj je velika nevarnost, da ogenj in dim izbruhneta v prostor. Dimniški požar naj omejijo in, če je treba, pogasijo gasilci. Gašenje dimniškega požara je zahtevno. Če ni večje nevarnosti za poškodbe dimnika in požar na stavbi, lahko zgorevanje oblog nadzoruje dimnikar, ki je sicer usposobljen za izžiganje gorljivih oblog v dimniku.

Izredno pomembno je, da v dimnik ne zlivate vode, ker se voda v dimniku upari in lahko poškoduje tako tistega, ki gasi, kot tudi dimnik. Ob dimniškem požaru voda takoj spremeni v paro in močno poveča svoj volumen. Iz enega litra vode nastane tudi do 1700 litrov pare, kar lahko privede do eksplozije v dimniku. Zaradi poskusa gašenja z vodo so se porušili že številni dimniki. Najbolje je, da počakate gasilce, ki so strokovno usposobljeni za gašenje požarov.

Ne vstopajte v zadimljene prostore, saj se lahko zastrupite z dimnimi plini, predvsem s CO, zaradi pomanjkanja kisika v zraku lahko pride do zadušitve. Poleg tega takoj obvestite vse sostanovalce oz. sosede, saj obstaja velika nevarnost nastanka ogljikovega monoksida. O nastanku dimniškega požara je treba takoj obvestiti vse uporabnike prostorov in stanovanj skozi katere poteka dimnik, nato pa tudi preostale uporabnike oziroma stanovalce stavbe.

Omogočite gasilcem dostop do mesta požara. Če je mogoče in to ne pomeni nevarnost za vašo varnost, je treba omogočiti dostop do dimnika po vsej višini, od njega odmakniti morebitne gorljive materiale in se pripraviti na gašenje začetnega požara okoli dimnika. Ta se lahko najprej pojavi na kritičnih točkah dimnika, kot je priključek na dimnik, iztočna in čistilna dimniška vratca, na prehodu skozi strope in streho, na morebitnih gorljivih oblogah in pohištvu ob dimniku ipd. Upoštevati je treba, da je temperatura gorenja saj in smol v dimniku lahko tudi višja kot 1000 stopinj Celzija.

Po končanem zgorevanju oblog v dimniku je treba dimnik na kritičnih mestih, še posebej na prehodih skozi gorljive strope in streho, ob gorljivih oblogah dimnika ipd., nadzorovati še nekaj ur, dokler se vsi deli in površine dimnika ne ohladijo pod mejno temperaturo vžiga, to je pod 85 stopinj Celzija.

Po požaru naj dimnik pregleda in očisti dimnikar. Tudi manjši dimniški požari pogosto za seboj pustijo posledice. Čeprav se vam morda zdi, da na prvi pogled vse izgleda v redu, pa je dimnik najverjetneje poškodovan. Po požaru v dimniku morate nujno poklicati dimnikarja, ki bo temeljito pregledal tuljave in stene dimnika ter ustrezno ukrepal. Če dimnik ni odporen na izžiganje saj, je velika verjetnost, da je treba dimnik ali vsaj dimniško tuljavo zaradi temperaturnih preobremenitev obnoviti ali celo nadomestiti z novo. Spremeniti je treba način kurjenja, ki je povzročil dimniški požar. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti redno ali morda tudi pogostejše čiščenje dimnika.

Poskrbite za preventivo in preprečite požar v dimniku.

  • Kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi. Pred montažo morate biti prepričani, da imata dimnik in kurilna naprava ustrezne tehnične lastnosti, ki ustrezajo standardom in predpisom. Moderni dimniki z inox nerjavečo tuljavo v veliki meri zmanjšajo možnost dimniškega požara, zato se izogibajte klasičnim dimnikom iz opeke.
  • Preprečiti je treba nalaganje gorljivih oblog v dimniku, če pa se že nabirajo, jih je treba odstraniti (zaradi zahtevnosti naj to dela opravi dimnikar). Dovolite dimnikarju, da pregleda in očisti vaš dimnik. Ko vas obišče dimnikar, ga spustite naprej in mu dovolite opraviti svoje delo. Dimnikarji so strokovno usposobljeni in imajo vso potrebno opremo, s katero lahko temeljito očistijo kurilne naprave, dimne vode, zračnike in vse pomožne naprave.

  • Zagotoviti je treba takšno zgorevanje, da saje in smola sploh ne nastajajo in se zato ne morejo nabirati v dimniškem priključku in dimniku, kar zagotovimo s pravilno vgradnjo kurilne naprave z majhnimi emisijami in visokim izkoristkom.
  • Kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave je treba redno pregledovati in vzdrževati;
  • V kurilni napravi kurite samo gorivo, ki ga predvidi izvajalec, nikoli pa ne odpadkov. Kurite s suhim lesom, sušenim na zraku, polena morajo biti prilagojena velikosti kurišča in toplotni moči kurilne naprave, zakuriti in kuriti je treba skladno z navodili proizvajalca ali vsaj splošnimi pravili kurjenja glede na izvedbo kurišča. Nikoli ne uporabljajte vlažnega ali smolnatega lesa, saj je prav takšen les pogost razlog za požar v dimniku. Ne kurite kartona in dekorativnega papirja, ker goreči delci v dimniku lahko vžgejo obloge.
  • Tla in stene v bližini kurilne naprave naj bodo zgrajene iz negorljivih materialov. Poskrbite, da bo podstrešje v bližini dimnika vedno pospravljeno, tudi na tem mestu naj ne bo nobenih gorljivih materialov.

Z novo kurilno sezono nova zakonodaja in vrtoglavo visoke kazni

Vir: Podjetje Dimniki Hočevar, Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje

Dogodki