Darinka Marinč, dobitnica plakete Antona Skale 2019: “Srečni in nasmejani otroci so moje najvišje priznanje” (FOTO)

V petek, 11. oktobra 2019, je v Murski Soboti potekalo 32. srečanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Na svečani podelitvi so v roké dolgoletne specialne pedagoginje v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem ge. Darinke Marinč, kot edini izročili priznanje Antona Skale – najvišjo možno nagrado na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike v Republiki Sloveniji.
Darinka Marinč2
Ga. Darinka Marinč iz CUDV Črna na Koroškem je prejela plaketo Antona Skale za izjemne dosežke pri razvoju prakse in teorije na področju specialne ter rehabilitacijske in socialne pedagogike.

Kot je navedeno na uradni spletni strani Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, plaketo Antona Skale podeljujejo za “uspešno dolgoletno delo, za izjemne prispevke k razvoju prakse in teorije na področju specialne ter rehabilitacijske in socialne pedagogike”.

Kdo lahko prejme plaketo in kdo o tem odloča?

Priznanje lahko prejmejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, sodelavci z drugih področij ter organizacije oziroma zavodi. Vsako leto se lahko podeli največ 7 priznanj, in sicer 6 za posameznike ter 1 za ustanove. Letos so izjemoma podelili samo eno – dolgoletni specialni pedagoginji v CUDV Črna na Koroškem in vodji Dnevnega centra (DC) Ravne Koroškem Darinki Marinč.

Nagrade Antona Skale, skladno s Pravilnikom o priznanjih Društva in Kriterijev za delo komisije pri podeljevanju priznanj, podeljuje šest članska komisija, ki jo imenuje glavni odbor Društva. Komisija ima predsednika in iz vsake sekcije po enega člana. Mandat komisije traja štiri leta.

Plaketa Antona Skale 2019.

Letošnjo komisijo so sestavljali:

  1. Aleksander Vališer, CVIU Velenje
  2. Tatjana Murn, Center IRIS Ljubljana – predsednica
  3. Tatjana Popović, CUDV Dolfke Boštjančič Draga
  4. Stanka Grubešič, upokojenka
  5. Olga Krže Rupnik, upokojenka
  6. Breda Leskovšek, CIRIUS Kamnik

Prestižna nominacija, sestavljena iz skoraj 40 let bogatega poslanstva

V utemeljitvi predloga za podelitev plakete Antona Skale za leto 2019 so v CUDV Črna na Koroškem zapisali, da je ga. Darinka Marinč že vse od maja 1980 pri njih zaposlena kot učitelj usposabljanja. Vsa leta se je redno dodatno izobraževala, obiskovala razne seminarje. Z znanjem, ki si ga je pridobila na teh seminarjih, si je pomagala tako pri neposrednem delu z otroki kot tudi pri delu s starši, odnosu do otrok in staršev.

Nagrada mi predstavlja potrditev, da so bili cilji, katerim sem sledila, doseženi.
− ga. Darinka Marinč

1. 5. 2005 je CUDV Črna na Koroškem odprl dislocirano enoto na Ravnah na Javorniku, v kateri se usposabljajo mlajši otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, večina s cerebralno paralizo in v celoti odvisnih od druge oseb. Vodenje Dnevnega centra je ga. Marinč sprejela kot nov izziv, ki ga je tudi zelo uspešno izpeljala. Pod njenim vodstvom se je center uspešno vživel v novo okolje, povezali so se s krajani, obdržali stike z matično enoto v Črni in se prilagodili vsakodnevnemu neposrednemu komuniciranju s starši – predvsem mamami.

Njeno življenjsko delo je zaznamovalo predvsem rojstvo dislocirane enote na Ravnah in aktivnosti na razvoju inkluzije. Petnajstletno strukturirano delo na spreminjanju odnosa predšolskih in šolskih otrok do otrok z motnjami v duševnem razvoju in kombiniranimi motnjami se je predvsem po zaslugi ge. Marinč zelo spremenilo.

Življenjsko delo ge. Darinke Marinč, strnjeno v le nekaj najvidnejših dosežkov:

– Že prvo leto vodenja DC Ravne je s strani krajanov prejela nagrado za najlepše urejen poslovni prostor,

– DC Ravne je z inovacijskim projektom ‘Skupaj pri delu, učenju in zabavi’ povezala z OŠ Koroški jeklarji; projekt je potekal v letih 2006 do 2009,

– Zaradi mlajših otrok v DC Ravne se je povezala z vrtcem Ajda, s katerim vsa leta dobro sodelujejo,

– Skupaj s Koroškim pokrajinskim muzejem so izvajali projekt z naslovom ‘Življenje danes in nekoč’, prijavljenim na Ministrstvu za kulturo,

Leta 2007 je začela delati pri komisiji za usmerjanje otrok Zavoda Republike Slovenije za šolstvo OE Slovenj Gradec,

– Istega leta je s strani Ministrstva za Delo, družino in socialne zadeve prejela nagrado in priznanje za izredne dosežke pri svojem delu,

– V CUDV Črna na Koroškem je predstavila program ‘Majhni koraki’ in njegovo praktično uporabo pri delu z otroki s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki služi kot pomoč pri ocenitvi otrokove stopnje razvoja ter nadalnji sestavi individualiziranih programov,

Leta 2011 je za svoje delo prejela priznanje Sekcije za področje usposabljanja oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju (ZTTMDR),

Leta 2015 je izvedla predavanje za starše otrok Mežiške doline, pri katerih opažajo primanjkljaje na posameznih področjih na temo ‘Funkcionalno učenje’,

– Postala je soavtorica Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj oseb s posebnimi potrebami na področju otrok z motnjami v duševnem razvoju,

– Vodila je projekt ‘Dotik prijateljstva’ s področja inklusije in rezultate objavila v strokovni reviji Didakta,

– Objavila je več člankov v glasilu Ravenski razgledi,

– Kot mentorica učencem je sodelovala na državnem natečaju Naravne in druge nesreče’, na 4. mednarodnem likovnem natečaju in na 5. ter 6. mednarodnem natečaju ‘Igraj se z mano’, – V šolskih letih 2006/07, 2007/08 in 2008/09 se je s svojimi učenci udeležila republiškega družinskega bralnega projekta ‘Knjigobube’.

“Moji občutki mi govorijo, da so srečni otroci zame največja nagrada in najvišje priznanje.”
− ga. Darinka Marinč

Prav vse aktivnosti in rezultate je skorajda nemogoče podrobno predstaviti na enem mestu, saj je poslanstvo ge. Marinč tako na praktičnem kot tudi teoretičnem področju enostavno preobsežno. A nekaj je gotovo – njeno uveljavljanje vedno novih vsebin in oblik dela za osebe z motnjo v duševnem razvoju predstavlja višjo kvaliteto življenja in ustvarjanje ter krepitev spodbudnega odnosa do teh oseb v širšem okolju.

‘Češnja na vrhu smetane’ ob koncu kariere? “Srečni otroci!”

“Zelo sem ponosna, da sem dobila priznanje Antona Skale, saj to pomeni, da je bilo moje delo kvalitetno, da sem se trudila, da se je bilo vredno dodatno izobraževati ter iskati primerne vsebine ter metode dela. Nagrada mi predstavlja potrditev, da so bili cilji, katerim sem sledila, doseženi,” nam je razložila ga. Marinč in v isti sapi poudarila, da njeno glavno poslanstvo in največja nagrada ostajajo srečni otroci.

“Lepo je gledati vesele, srečne in nasmejane otroke, ki ti izražajo ljubezen z besedo, dotikom ali le z očmi, če drugače ne morejo. Da se bojijo petkov, ker je zadaj vikend in ni šole. Da ti pove mama, kako se je deklica zjutraj jokala, ker je imel šolski kombi zamudo in se je bala, da šole ne bo. Moji občutki mi govorijo, da je to zame največja nagrada in najvišje priznanje,” je srčno zaključila ga. Marinč.

Vir: CUDV Črna na Koroškem in Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.