ČZS razpisuje mednarodni »Natečaj za čebelarsko fotografijo«

Čebelarska zveza Slovenije že dvanajstič zapored razpisuje »Natečaj za čebelarsko fotografijo«, ki bo petič tudi mednarodni. Na njem lahko s svojimi avtorskimi fotografijami, ki še nikoli niso bile objavljene, sodelujejo fizične osebe iz katere koli države. Rok za oddajo fotografij je 5. februar 2019. Razglasitev zmagovalcev in slovesna podelitev priznanj pa bo na 42. sejmu ApiSlovenija, 17. marca 2019, v Celju. 

Vse nominirane fotografije bodo razstavljene na sejmu ApiSlovenija 2019, na največjem strokovnem čebelarskem dogodku v Evropi 16. in 17. marca, na celjskem sejmišču. V istem terminu na Celjskem sejmu potekajo tudi sejmi Kulinart, Flora, Poroka, Altermed in Festival kave Slovenija.

Natečaj obsega tematske sklope:

1. Čebela in rastlinski svet (fotografije čebel na cvetovih ali delih rastlin),
2. Življenje čebel (fotografije iz celotnega življenjskega obdobja čebel in čebelje družine, posameznih osebkov čebelje družine (matice, delavk, trotov) in njihovih opravil, kot tudi čebelje družine kot superorganizma, karkoli iz fascinantne biologije te živali),
3. Čebelarska opravila in čebelji pridelki (fotografije čebelarskih opravil skozi celo sezono, z različnim čebelarskim orodjem in opremo ter v interakcijah s čebelami, fotografije vseh čebeljih pridelkov v panju ali v fazi pridelave in v fazi predelave oz. v končni embalaži oz. pri postrežbi in uživanju),


4. Tradicionalni ali sodobni čebelnjak/stojišče (fotografije stojišč ali panjev ter čebelnjakov od zunaj in znotraj, v različnih letnih časih ali delih dneva),
5. Svetovni dan čebel (fotografije različnih opraševalcev, čmrljev, čebel samotark ipd.),

Letos razpisujejo poseben tematski sklop.
6. Čebelja brada (fotografije čebelarjev s čebeljim rojem na bradi ali v roki)


Avtor lahko sodeluje v enemu ali več tematskih sklopih. Za vsak tematski sklop lahko avtor pošlje fotografske posnetke, barvne ali črno-bele, v ločljivosti 300 dpi ali več. Vsaka fotografija mora biti opremljena z zaporedno številko, naslovom fotografije, naslovom tematskega sklopa in z letnico njenega nastanka. Fotografije iz tematskega sklopa Tradicionalni čebelnjak morajo biti opremljene tudi s podatki o lastniku čebelnjaka.

Fotografije pošljite na e-naslov: marko.borko@czs.si ali na nosilcih elektronskih podatkov (zgoščenke, USB-ključi) po navadni pošti na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica, Slovenija s pripisom »Fotonatečaj 2019«, lahko pa jih oddate tudi osebno. Vsi prispeli nosilci elektronskih podatkov ostanejo v lasti ČZS. V vseh primerih morajo biti priloženi podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, država, telefonska številka, e-naslov).

Fotografije bo ocenjevala strokovna komisija po vnaprej določenih merilih. Ta so: izpovednost, izvirnost, tehnična oblikovanost in estetika. Za tematski sklop tradicionalni čebelnjak oz. stojišče velja poleg navedenih še dodaten pogoj, to je, da je predmet ocenjevanja tudi urejenost čebelnjaka in okolice. Avtorji fotografij so pred ocenjevanjem anonimizirani.

Žirija bo nominirala po tri avtorje najboljših fotografij v posameznem tematskem sklopu, izmed njih pa bo izbrala in podelila zlato, srebrno in bronasto priznanje. Dobitniki enega izmed navedenih priznanj bodo prejeli nagrado in listino. Vsi preostali nominiranci bodo prejeli listino o nominaciji, drugi sodelujoči pa potrdilo o sodelovanju na natečaju.

Podrobnejša navodila glede natečaja čebelarske fotografije najdete TUKAJ.

Vir: ČZS

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije