Search
Close this search box.

Čezmejno sodelovanje tudi med gasilci

Pomena medsebojnega sodelovanja nihče ne pozna tako dobro kot gasilci. Pri intervencijah si posamezna gasilska društva pogosto pomagajo, saj so s skupnimi močmi uspešnejši.

Ker pa požari in nesreče ne poznajo niti političnih niti zemljepisnih meja, je pomembno, da najdejo načine povezovanja tudi službe pomoči in društva, ki so organizirana v sosednjih državah. Tega se zavedajo tudi v Mežici. Občina Mežica in Prostovoljno gasilsko društvo Mežica sta namreč s Prostovoljnimi gasilskimi društvi Občine Pliberk in Občine Bistrica nad Pliberkom podpisala Sporazum o čezmejnem sodelovanju na področju gašenja požarov in reševanja. 

Dokument bo omogočal lažje sodelovanje v primeru neljubih dogodkov, ko bodo ogrožena življenja in premoženje ter bo nujna pomoč gasilcev.

 

 

Dogodki