Cesta na Podgrad dviga prah. Občina Dravograd pojasnjuje: “nismo pridobili potrebnih soglasij lastnikov zemljišč”

V preteklih tednih je med krajani Dravograda ter v medijih in na družbenih omrežjih veliko prahu dvigala obnova ceste na Podgrad s pešpotjo, za katero so mnogi prepričani, da bi morala biti že končana. Javnost, predvsem stanovalce Podgrada, pa je še dodatno razburila informacija, da občina za projekt »Cesta na Podgrad s pešpotjo« ni izbrala nobenega od treh ponudnikov, ki so se prijavili na razpis.

Na celotno dogajanje so se odzvali tudi na Občini Dravograd, kjer so na njihovi spletni strani opisali dosedanji potek izvajanja te investicije in obrazložili, da je projekt ustavljen, ker niso pridobili zadostnega števila soglasij lastnikov zemljišč, potrebnih za izvedbo javnega naročila.

Zapisali so: »Občina Dravograd je s sprejetjem Odloka o Proračunu Občine Dravograd za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) uvrstila projekt »Cesta na Podgrad s pešpotjo« v posebni del Proračuna v tako imenovani Načrt razvojnih programov (NRP) veljaven za obdobje od leta 2015 do 2019. V mesecu aprilu 2018 so strokovne službe občinske uprave v skladu z javno naročniško zakonodajo izvedle postopek evidenčnega naročila za izdelavo Idejne zasnove projektne dokumentacije. Izbran izvajalec je bilo podjetje LESOTEKA PROJEKTIVA d.o.o. iz Slovenj Gradca. Po istem javno naročniškem postopku se je 13. 07. 2018 naročila izdelava zakonsko potrebne projektne dokumentacije. Izvajalec je bilo podjetje LESOTEKA PROJEKTIVA d.o.o. iz Slovenj Gradca. Rok za dokončanja projektne dokumentacije je bil konec septembra 2018.«

»V prvi polovici meseca septembra 2018 se je v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) z odprtim postopkom pričelo s pripravo dokumentacije za oddajo javnega naročila za izvedbo del, kar je bilo 21. 9. 2018 objavljeno na Portalu javnih naročil ter na spletni strani občine Dravograd. Dne, 11. 10. 2018 je v informacijskem sistemu e-JN avtomatično potekalo odpiranje ponudb. Javna predstavitev projekta je potekala 17. septembra, 2018 v sejni sobi Občine Dravograd. Nanjo so bili povabljeni, poleg vseh lastnikov zemljišč po katerih poteka predvidena rekonstrukcija lokalne ceste LC078021, odsek Podgrad s pešpotjo, še predsednik Sveta Krajevne skupnosti Dravograd in takratna svetnika Občinskega sveta Občine Dravograd s tega območja. Predstavitve se je udeležila dobra polovica vseh povabljenih lastnikov zemljišč. Ostale smo 19. 9. 2018 z dopisom povabili k podpisu soglasja in izjave o strinjanju s predlaganim projektom. Za dela v javno korist gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je posledično odpadlo pridobivanje služnostnih pogodb. Zakonu zadostuje že soglasje lastnika zemljišča. Vsem tistim lastnikom zemljišč, ki se na dopis niso odzvali, se jim je dopis 15. 10. 2018 ponovno posredoval,« pojasnjuje občinska uprava Občine Dravograd.

Kjer dodajajo: »Nekateri lastniki zemljišč so soglasje podpisali takoj, drugi so imeli določene pomisleke predvsem zahteve po spremembi predstavljene projektne dokumentacije, tretji so zahtevali višje odškodnine ali zamenjave zemljišč, tudi takšne, ki zakonsko niso bile sprejemljive (pridobitev določenega števila javnih parkirnih mest v zasebno last). Ker Občina Dravograd deluje po principu enakosti in enakopravnosti do vseh občanov, se takšnim zahtevam ni moglo ugoditi, saj bi njihova potrditev podrla utečen proces in sprožila plaz zahtev do visokih odškodnin oz. drugih nadomestil za zemljišča. To bi pomenilo velike finančne obremenitve občinskega proračuna in s tem posledično zmanjšanje ali zaustavitev projektov obnov cest na območju celotne Občine Dravograd.«

»Ker do zakonsko predvidenega roka ni bilo pridobljenih enajst soglasij lastnikov zemljišč potrebnih za izvedbo javnega naročila gradnje po odprtem postopku ZJN-3, smo bili dne, 08. 01. 2019 prisiljeni s SKLEPOM zavrniti vse ponudbe, objavljene na Portalu javnih naročil.«

Občina nadaljuje s pridobivanjem potrebnih soglasij

Kot še navajajo na spletni strani, je Občina Dravograd do zdaj pri obnovi cest na celotnem območju v večini primerov sklenila z zasebnimi lastniki zemljišč brezplačna soglasja in z njimi uredila zemljiško knjižni status cest, za kar se vsem sodelujočim v teh postopkih iskreno zahvaljujejo. »Na osnovi tega smo uspeli obnoviti veliko kilometrov cest in verjamemo, da bomo uspeli le na konstruktiven način sanirati in zemljiško knjižno urediti še ostale planirane ceste,« so še zapisali.

 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije