Search
Close this search box.

Afera sadra: Kmetovalce skrbi, ker odpadka ne morejo odstraniti v danem roku in kako bodo poravnali stroške

Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so s predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo govorili o odstranjevanju belega materiala s kmetijskih zemljišč na Koroškem. KGZS med drugim opozarja na stroške in postopek iskanja izvajalcev odstranitve odpadne sadre.
Fotografija je simbolična

Po besedah predsednika KGZS Romana Žvegliča kmetovalce, ki so prejeli inšpekcijske odločbe za odstranitev nezakonito odloženega odpadka, skrbi, ker odpadka ne morejo odstraniti v roku, ki jim je bil določen v odločbi. Skrbi jih tudi, kako bodo poravnali strošek, ki so jim ga za izvedbo te storitve dali zbiralci odpadkov oziroma izvajalci obdelave odpadkov.

Kmetje so sicer zaprosili za informacije, v skladu s katerimi bi lahko obveznost odstranitve odpadka izvršili pravilno in skladno s predpisi, so v sporočilu za javnost navedli na okoljskem inšpektoratu.

Glavni okoljski inšpektor Franc Rančigaj je med drugim spomnil, da Agencija RS za okolje vodi register dovoljenj zbiralcev odpadkov, prav tako vodi tudi evidenco izvajalcev obdelave. Iz teh seznamov je razvidno, kdo lahko prevzame odpadno sadro. Žveglič je napovedal, da bo zbornica tudi sama stopila v stik zbiralci odpadkov oziroma izvajalci obdelave odpadkov.

Udeležencem so predstavniki inšpektorata za okolje predstavili tudi potek inšpekcijskega postopka. Če zavezanci ne bodo odstranili odpadka v določenem roku, bo uveden postopek upravne izvršbe, ki jo inšpektor lahko izvaja na dva načina: z denarnim kaznovanjem ali izvršitvijo po drugi osebi, a na račun zavezanca.

Vsi udeleženci so se strinjali, da je nezakonito odložen odpadek treba odstraniti in da bi lahko imeli postopki zagotovo ugodnejši razplet za zavezance, če bo inšpektorjem in policiji uspelo ugotoviti pravi izvor odpadka, so še dodali na inšpektoratu.

Nekatera polja in travnike na Koroškem so kmetje spomladi prekrili z belo snovjo. Analize so pokazale, da gre za odpadno sadro, ki zelo verjetno izvira iz steklarske industrije. Ta sadra ni primerna za vnos v tla, kot so zmotno menili kmetje, pri čemer so jo nekateri že posuli po kmetijskih površinah, drugi pa še ne.

Ker v inšpekcijskem postopku ni bil ugotovljen izvirni povzročitelj odpadkov, pri katerem zaradi dejavnosti nastaja odpadna sadra, so okoljski inšpektorji odredili odstranitev kupov odpadne sadre lastnikom oziroma posestnikom kmetijskih zemljišč, na katerih je odložen ta odpadek. Tiste kmete, ki so belo snov že raztrosili po svojih kmetijskih površinah, pa obravnava inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dogodki

Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so s predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo govorili o odstranjevanju belega materiala s kmetijskih zemljišč na Koroškem. KGZS med drugim opozarja na stroške in postopek iskanja izvajalcev odstranitve odpadne sadre.