Čas dosedanje delo občine ocenjuje kot dobro

Slovenj Gradec je edina koroška občina, kjer bomo 2. decembra spremljali drugi krog lokalnih volitev za župana. Po prvem krogu bolje kaže direktorju Spoturja Tilnu Kluglerju, ki skuša županski stolček odvzeti še vedno aktualnemu županu Andreju Času. Na današnji novinarski konferenci je slednji želel predstaviti predvsem vsebino svojega programa.

V uvodu je Čas dejal, da je občina pod njegovim vodstvom doživela napredek in ustvarila odlične pogoje za nadaljnji razvoj, izvedli so mnogo projektov, ki so bili sprejeti soglasno z občinskimi svetniki, ob morebitni ponovni izvolitvi pa želi izpeljati še vse nedokončane. Njegovo mnenje je, da je bilo v prvi kampanji s strani ostalih kandidatov podanih veliko obljub, ob tem pa se ni nihče vprašal kako bodo izpolnjene.

Odgovoril je na očitke o preplačanih investicijah v nova vrtca, skupna investicija naj bi znašala 4,5 milijona evrov, pri čemer naj bi bila cena na posamezen oddelek nižja od slovenskega povprečja, ravno ta razlika naj bi odtehtala vse obresti v naslednjih 15 letih. Obrazložil je tudi prodajo občinskega premoženja, zemljišča so investitorjem prodali, da bi v občino dobili nova delovna mesta.

Dodal je še, da so ob njegovem prevzemu vodenja občine sprejeli pravilnike o izbiri kandidatov pri zaposlovanju, o preizkusu alkoholiziranosti, o nadzoru bolniške odsotnosti ter o določanju zasebne dejavnosti uslužbencev. Nagovor je zaključil z besedami, da “Odnosi uslužbencev v občinski upravi mogoče niso vedno najboljši, vendar pa težijo k temu, da bi dosegli najbolj strokovno in prijazno upravo.

Na vprašanje o nadaljnji kampanji je župan odgovoril, da se bodo še naprej srečevali z vaščani in uporabljali komunikacijo prek socialnih omrežij, volivcem se je zahvalil za podporo v prvem krogu in jih pozval, da pridejo ponovno voliti tudi v drugem krogu.

Glede projektov na prvo mesto postavlja gradnjo koncertne dvorane, ob koncu mandata bi se posvetil obnovi kulturnega doma, omenil je še ureditev depojev, medtem ko je projekt muzeja Ansambla Štirih kovačev že rešen v navezi z novo slovenjgraško čokoladnico. Z dodatnimi dejavnostmi bi poskrbel tudi za večjo obiskanost tradicionalnih slovenjgraških sejmov.