Search
Close this search box.

Umetniški natečaj “Koroška, kdo si?”

Klub koroških študentov (KKŠ) in Koroški mladinski kulturni center Kompleks (KMKC Kompleks) v sodelovanju z Galerijo Ravne (KGLU) že četrto leto zapored organizirata natečaj vizualne umetnosti »Koroška, kdo si?«.

V prejšnjih treh letih je umetniški natečaj »Koroška, kdo si?« iskal mlade koroške umetnike, v okviru praznovanja 70 let delovanja Kluba koroških študentov (KKŠ) pa smo se odločili, da povabimo k sodelovanju mlade umetnike iz celotne Slovenije. Namen natečaja je spodbuditi ustvarjanje mladih umetnikov in jim ponuditi priložnost, da svoj dosedanji umetniški opis predstavijo širši javnosti.

Z natečajem so pričeli 21. 3. 2022 in je odprt do 1. maja 2022.

Nagrado se podeljuje za kakovostna ter inovativna umetniška dela, ki so nastala v zadnjih dveh letih. Tema natečaja ni določena, je pa namenjen vsem mladim slovenskim vizualnim ustvarjalcem med 18. in 29. letom. Glavna nagrada razpisa je samostojna razstava v Galeriji Ravne.

Umetniki lahko prijavijo dela v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa in novih medijev.

Prijava na umetniški natečaj mora obvezno vsebovati:
• osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon,
elektronski naslov),
• kratek profesionalni življenjepis z obvezno letnico
rojstva,
• dokumentacijo najmanj petih (5) in največ desetih
(10) del, nastalih v zadnjih dveh (2) letih (od leta 2020
naprej), označeno z vsemi podatki o avtorju in delih
(naslov, leto, tehnika, dimenzije). Dokumentacija
lahko vsebuje digitalne posnetke na CD, DVD ali
USB. Fotografije predloženih umetniških del naj
bodo visoke kakovosti (300 DPI, največ 3 MB),
• izjavo umetnika o svojem umetniškem delu oziroma
razlago predlagatelja (do 1000 znakov).
Prijavo in vso razpisno dokumentacijo pošljite
najkasneje do nedelje, 1. maja 2022, fizično na
naslov: Klub koroških študentov
Čečovje 5
2390 Ravne na Koroškem
ali pa jo oddajte v elektronski obliki (v formatih zip,
rar, pdf, docx, jpeg) na elektronski naslov
neza.rebernikjamnik@klub-kks.si.

Zmagovalca razpisa bo izbrala strokovna komisija v sestavi: Neža Rebernik Jamnik (KKŠ), Daša Vinšek (lanska zmagovalka natečaja), Božidar Zrinski (MGLC Ljubljana) in Jernej Kožar (Galerija Ravne, KGLU).

Dosedanje zmagovalke: Prva zmagovalka natečaja leta 2019 je bila Monika Plemen, leto kasneje Anastazija Pirnat, ob razstavi smo izdali tudi katalog, kar bo sedaj običajna praksa. Lanska zmagovalka natečaja pa je Daša Vinšek, ki se bo skupaj s Karin Vrbek v Galeriji Ravne predstavila aprila letos z razstavo MINLJIVO, Kronike ogledala duše in zbiralke praznine/1. del.