Strokovnjaki iz Švice in Slovenije o prihodnosti prostora in arhitekture na Strojni

Foto: TIC Ravne

V sklopu projekta Prenos dobre prakse in sodelovanja Slovenija – Švica: Na hribovski vasi Strojna, arhitekturna obnova in turistični razvoj, ki ga delno financira švicarski finančni mehanizem in ga izvaja Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, je potekala od ponedeljka, 25. februarja,  do četrtka,  28. februarja 2013, arhitekturna delavnica, na kateri so se prvi dan srečali vaščani in strokovnjaki iz Slovenije in Švice.

Delavnica predstavlja nadaljevanje uvodne razvojne delavnice (“Zukunftwerkstatt” oz. “Future laboratory”), ki je potekala v septembru 2012. Preko 30 študentov arhitekture, mentorji in arhitekti so se v sklopu delavnice spoznavali s prostorom, arhitekturo območja in razvojnimi možnostmi hribovske vasi Strojna.

V ponedeljek, 25. februarja, ob 12. uri je v stavbi bivše šole na Strojni potekalo potekalo spoznavanje udeležencev. Po uvodnih pozdravih Primoža Praperja (projektni vodja) so se udeleženci, študentje iz Slovenije,  pod mentorstvom Maruše Zorec in Uroša Rustje (partnerske organizacije s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani) in študentje iz Švice (partnerske organizacije Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), pod mentorstvom Maxa Bossharda spoznali z dosedanjimi aktivnostmi projekta. Nekatera predhodna »branja prostora« so študentje iz Ljubljane že izvedli in jih predstavili švicarskim kolegom. Tako so lahko slednji pridobili osnovne podatke za terensko delo, ki bo potekalo v nadaljevanju delavnice. Sledilo je druženje ob kosilu na domačiji Smrečnik.

V popoldanskem času so bili v prostore povabljeni tudi domačini, ki so jim predstavili namen in povezavo arhitekturne delavnice z dosedanjim delom na projektu. Vsaka kmetija je oz. bo deležna obravnave s strani študentov arhitekture, ki bodo na podlagi izvedene analize stanja na kmetijah (intervjuvanje) in oblikovanih idej na uvodni delavnici izdelali idejne rešitve konkretnih arhitekturnih projektov (novogradenj, prenov, prizidkov in ureditev zunanjih površin). Dan so zaključili s prijetnim druženjem ob zvokih domače harmonike in dobrotah z okoliških kmetij.

V naslednjih dveh dneh, 26. in 27. februarja, pa so 12 študentov in trije profesorji iz Švice oblikovali kmetije in se pobližje spoznali z grajenimi objekti ter pridobivali podatke s strani lastnikov o potrebah in možnostih za morebitne bodoče investicije. Popoldne zadnjega dne (27.2.) so gostje iz Švice obiskali prostore muzeja Ravne tudi z namenom, da spoznajo in pridobijo historično gradivo za obravnavne kmetije in Strojno. Gostila jih je dr. Karla Oder, ki jim je pozneje v Mladinskem hotelu Punkl podala dodatne informacije o kulturni dediščini v Mežiški dolini in značilnostih na območju vasi Strojna. Anita Slivnik Potočnik jim je podala informacije o značilnostih in pravilih prostorskega načrtovanja, ki veljajo v nedavno sprejetem občinskem prostorskem načrtu. Arhitekturna delavnica se je končala na zaključni večerji, ki jo je skupaj z drugimi predstavniki občine Ravne na Koroškem gostil župan mag. Tomaž Rožen.

Rezultati projekta in aktivnost,i skupaj s končnimi projektnimi rešitvami arhitekturne delavnice, bodo natančneje predstavljeni v publikaciji in na razstavi, ki bo potekala septembra letos. Projekt je tako za vaščane kot za občino izjemnega pomena, saj želi preko aktivne participacije vseh pomembnejših deležnikov in informacij iz prve roke vzpostaviti osnove za trajnostni razvoj območja, ki je bilo v preteklosti precej zapostavljeno. Švicarsko-slovenski projekt je podprt s sredstvi švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

{AG}arhitektura_ravne{/AG}

Vir: Ravne.si

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila